Научный доклад ID 1459 : 2017/3
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО НА СОЛАРНО ЗАДВИЖВАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТН

Антоанета Д. Кирова

Устойчивото развитие на транспорта и намаляването на вредните емисии от парникови газови е свързано с използване на транспортни средства, задвижвани чрез алтернативни енергийни източници, един от които е слънчевата енергия. Понятието „слънчева енергия“ се използва като означение за оборудване, инсталирано на различни видове транспортни средства за привличане на слънчевите лъчи, а в статията е направен обзор на възможностите за практическо приложение на соларната енергия в експлоатационната дейност на транспорта. В тази връзка в широк смисъл е приложен и терминът „соларно транспортно средство”, при което слънчевата енергия се използва като алтернативен източник, необходим както за привеждането в движение, но също така и за осъществяване на връзки и контролни процеси на борда и дистанционно, за спомагателните функции, като климатизация, осветление и други.

Соларната енергия отдавна намира място и при традиционно задвижвани с електрическа енергия транспортни средства в градска среда (трамваи и тролейбуси). Обзорът на ползващите слънчева енергия транспортни средства включва велосипеди, мотоциклети, автомобили за лично ползване и оказване на обществени транспортни услуги, както и соларни автобуси. Фотоволтаичните панели в железниците са приложими преди всичко при товарните вагони, намират приложение и във водния транспорт, както и при въздухоплавателни транспортни средства.

Независимо от сравнително високите инвестиционни разходи и други слабости, перспективите за соларните транспортни средства са добри, а ефектите доказани. Същевременно, налице са и ограничения при използването на фотоволтаични клетки в транспорта. Статията не акцентира върху технически аспекти при прилагането на соларна енергия.


соларна енергия устройства за привличане на слънчева енергия устойчивост и намаляване на замърсяването на околната среда.electrotransport devices for attracting solar energy sustainability and decreasing the environmental pollutionАнтоанета Д. Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalen inovatsionen fond N 6IF-02-15/15.12.2012g., http://www.emic-bg.org/news/item/1072
( [1] Национален иновационен фонд N 6ИФ-02-15/15.12.2012г., http://www.emic-bg.org/news/item/1072 )

[2] Spisanie „Energiya“, http://energia.elmedia.net/bg/2016-7/editor...
( [2] Списание „Енергия“, http://energia.elmedia.net/bg/2016-7/editor... )

[3] Energiyna strategiya na R Balgariya do 2020 g., Za nadezhdna, efektivna i po-chista energetika, http://www.mi.government.bg/files/useruploa...
( [3] Енергийна стратегия на Р България до 2020 г., За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика, http://www.mi.government.bg/files/useruploa... )

[4] Zaharinov, B., Evropeyska i natsionalna energiyna strategiya do 2020 g., NBU i dr.
( [4] Захаринов, Б., Европейска и национална енергийна стратегия до 2020 г., НБУ и др. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie