Научный доклад ID 1452 : 2017/3
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СПОРЕД НИВОТО ИМ НА ОСИГУРЕНОСТ С ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Георги Димитров

Автомобилният транспорт играе важна роля за повишаване конкурентноспособността на националната икономика и за транспортното обслужване на населението. Неговото ефективно използване до голяма степен зависи от нивото на развитие на пътната инфраструктура.

В настоящия доклад се анализира нивото на осигуреност с автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища на областите в България. Областите са основните административно-територилни единици в териториалната организация на държавата. Те играят важна роля и са фактор за изграждането и функционирането на ефективно и демократично териториално управление.

Основната цел на изследването е да се направи опит за точно класифициране на областите в България, според нивото им на осигуреност с пътна инфраструктура. По този начин се открояват областите със сравнително добре изградена пътна инфраструктура, от тези със слабо развита републиканска пътна мрежа. На база осъществената класификацията се правят мотивирани предложения за изграждане, модернизация и рехабилитация на пътища, насочени към намаляването на значителната диспропорция между различните области в страната.


пътна инфраструктура област класификация.road infrastructure areas in Bulgaria classification.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Oblastite v Balgariya. Portreti, MRRB, http://www.mrrb.government.bg
( [1] Областите в България. Портрети, МРРБ, http://www.mrrb.government.bg )

[2] Goev, V., Statisticheska obrabotka i analiz na informatsiyata ot sotsiologicheski, marketingovi i politicheski izsledvaniya sas SPSS, UI „Stopanstvo“, Sofiya, 1996
( [2] Гоев, В., Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, УИ „Стопанство“, София, 1996 )

[3] Statisticheski godishnik 2016, NSI, http://www.nsi.bg
( [3] Статистически годишник 2016, НСИ, http://www.nsi.bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie