Научный доклад ID 1451 : 2017/3
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Светла Цветкова

Социално-икономическото развитие на всяка страна е ориентирано към подобряване жизнения стандарт на населението, а транспорта като основен сектор на всяка икономика е един от основните фактори за това развитието. Функционирането на основните видове транспорт през последните години доведе до сериозно нарушаване в баланса на световната екосистема. Поради тази причина е необходимо прилагане на целенасочени подходи и методи в управлението на транспортните предприятия, с цел оптимизиране на дейността им и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда.

Екологичният мениджмънт е съвременен инструмент за екологично регулиране на взаимодействието на обществото с околната среда. Основната му цел в управлението на транспортните предприятия е да осигури по-ефективната им дейност, при рационално използване на природните ресурси и минимално възможно замърсяване на околната среда.


екологични аспекти в управлението екологичен мениджмънт намаляване вредното въздействие на транспортаecological aspects in management ecological management reducing the harmful influence of transportСветла Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Parvanov, H., Tsvetkova, S. “Upravlenie na transporta i energetikata”, S., IK -UNSS, 2017,
( [1] Първанов, Х., Цветкова, С. “Управление на транспорта и енергетиката”, С., ИК -УНСС, 2017, )

[2] Tsvetkova, S., Sotsialna eektivnost i kachestvo na gradskiya patnicheski transport IK – UNSS, S., 2016,
( [2] Цветкова, С., Социална еективност и качество на градския пътнически транспорт ИК – УНСС, С., 2016, )

[3] Tsvetkova S., Minkov T. “Analiz i otsenka na vrednoto vazdeystvie na transporta varhu okolnata sreda v gradovete” S, UNSS, sp. “Ikonomicheski i sotsialni alternativi”,br.3,2017
( [3] Цветкова С., Минков Т. “Анализ и оценка на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в градовете” С, УНСС, сп. “Икономически и социални алтернативи”,бр.3,2017 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie