Научный доклад ID 1450 : 2017/3
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ИНВАЗИЯТА НА НИСКОРАЗХОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Тонко Петков, Йовко Йоцев

Low cost авиационните превозвачи заемат вече значителен дял от българския авиационен пазар на пътническите превози. Реалностите са, че благодарение на появата на нискоразходните превозвачи, значително се повишава броят на превозените пътници през летищата. Това, естествено се дължи на предлаганите от тези превозвачи ниски цени на превоза. Постигането на такива цени е свързано с осигурени мерки за намаляване на експлоатационните разходи и успешната политика на управление на тарифите, постигнати от превозвачите. Същевременно се прилагат някои извън пазарни методи за de facto субсидиране на дейността на превозвачите. Създадени са или има обявени намерения за създаване на фондове за развитие на дадено летище, които пренасочват публични средства в помощ на превозвача. Държавата одобрява летищни такси, които са по-ниски от реалните разходи за покриване на дейностите по тези такси с оглед привличането на евтините оператори. Въвеждат се отстъпки в таксите, които предполагат, че авиокомпаниите, които не ползват тези отстъпки, фактически поемат несправедливо разпределени между всички превозвачи разходи, свързани с летищните такси. В доклада се прави анализ на политиката, свързана с дейността на нискоразходните авиационни превозвачи на българския пазар, включително с посочване на примери на дъмпинг, неудобства за пътниците, свързани със стъпката между седалките (качество на обслужване, което извинено с ниските цени, никоя организация или институция не защитава). Дадени са насоки и предложения за решаване на повдигнатите проблеми.


Нискотарифни превозвачи извън пазарни подходи летищни такси качество на обслужванеLow cost carriers non-market approaches airport fees quality of serviceТонко Петков Йовко Йоцев

BIBLIOGRAPHY

[1] Doc 9082 IKAO, Politika IKAO v otnoshenii aeroportovyh sborov i sborov za aeronavigatsionnoe obsluzhivanie, izd. 8, IKAO, 2009 g., - 31.s.
( [1] Doc 9082 ИКАО, Политика ИКАО в отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание, изд. 8, ИКАО, 2009 г., - 31.с. )

[2] Direktiva 2009/12/EO na Evropeyskiya parlament i na saveta ot 11 mart 2009 godina otnosno letishtnite taksi/Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, L 70/14.03.2009, c.11-16.
( [2] Директива 2009/12/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 11 март 2009 година относно летищните такси/Официален вестник на Европейския съюз, L 70/14.03.2009, c.11-16. )

[3] Naredba za taksite za izpolzvane na letishtata za obshtestveno polzvane i za aeronavigatsionno obsluzhvane v Republika Balgariya (Obn. DV. br.2 ot 1999g., posl. izm. DV. br.21 ot 2017g.)
( [3] Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България (Обн. ДВ. бр.2 от 1999г., посл. изм. ДВ. бр.21 от 2017г.) )

[4] Reshenie za opredelyane na razmera na letishtnite taksi na letishte Sofiya № 553/28.10.16 g., obyaveno na https://www.sofia-airport/biznes/za-aviokom...
( [4] Решение за определяне на размера на летищните такси на летище София № 553/28.10.16 г., обявено на https://www.sofia-airport/бизнес/за-авиоком... )

[5] ”Fond za razvitie na letishte Plovdiv – Yuzhnata vrata na Balgariya”175901508
( [5] ”Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България”175901508 )

[6] FENIKS FOND – Balgariya. Fond za razvitie na yuzhen-tsentralen rayon / http://www.phoenixfund-bg.com/bg/2015-01-19...
( [6] ФЕНИКС ФОНД – България. Фонд за развитие на южен-централен район / http://www.phoenixfund-bg.com/bg/2015-01-19... )

[7] Zakon za mestnite danatsi i taksi (Obn. DV. br.117 ot 1997g., posl. izm. i dop. DV. br.97 ot 2016g.)
( [7] Закон за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 1997г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 2016г.) )

[8] Zakon za turizma (Obn. DV. br.30 ot 2013g., posl. izm. i dop. DV. br.75 ot 2016g.).
( [8] Закон за туризма (Обн. ДВ. бр.30 от 2013г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2016г.). )

[9] „Letishte Sofiya“ EAD. Godishen finansov otchet 2015/2014/2013/2012 g., obyaveni v Targovskiya registar ( https://public.brra.bg).
( [9] „Летище София“ ЕАД. Годишен финансов отчет 2015/2014/2013/2012 г., обявени в Търговския регистър ( https://public.brra.bg). )

[10] Zakon za grazhdanskoto vazduhoplavane
( [10] Закон за гражданското въздухоплаване )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie