Научный доклад ID 1445 : 2017/3
ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Петя Стоянова

В доклада се разглеждат различните методи и модели за проектиране на логистичните вериги, канали и мрежи, за да се осъществи успешното управление на материалния поток и съпътсващите го финансов и информационен поток. Моделът за избор на местоположение на дистрибуционен център е добра основа за локализиране на място, на което ще бъдат направени значителни капиталовложения. Това е възможно, чрез прилагането на модели на център на тежестта. Модели за локация на P- логистични центъра за дадена логистична мрежа при критерий - средно претеглено разстояние (минимум транспортна работа). Целта на логистичната система е оптимизация на целевата функция – да се минимизират общите разходи на потока. Това е основната задача в управлението (логистичния мениджмънт) на логистичната система.

Всяка логистичната система се състои от подсистеми с отделни логистични функции, на които съответстват дяловете на логистиката. В общата теория е описан логистичния мениджмънт като дял от подсистемата на логистичното управление. Важен фактор за управлението е нивото на обслужване със съответния критерий и ограничения в капацитета, отчетено с модели за локация на P - логистични центъра. Предвид стационарния вид на логистичния център е необходимо да бъдат отчитани постоянни и променливи разходи за откриването му и транспортиране на потока по елементите - вход/изход.


избор на местоположение оптимален брой и локация на логистичните обекти минимизиране на общите транспортни разходиLocation selection optimal number and location of logistics sites minimization of total transport costs.Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] Katev S., K. Karagyozov, „Podhodi pri izbor mestopolozhenieto na logistichnite obekti pri proektirane na veriga na dostavkite“, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823, tom 11, br.3, 2013
( [1] Кътев С., К. Карагьозов, „Подходи при избор местоположението на логистичните обекти при проектиране на верига на доставките“, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823, том 11, бр.3, 2013 )

[2] Chopra S., P. Meindl, “Supply chain management – Strategy, Planning, and Operation”- 3rd ed., Printer: Hamilton Printing Company Inc., 2007

[3] Daskin M., L. Snyder, R. Berger, “Facility Location in Supply Chain Design”- Working paper, Northwestern University, Evanston, Illinois 60208-3119, U.S.A., December 2003 - http://www.lehigh.edu/~lvs2/Papers/facil-lo...

[4] Daskin M., Snyder, R. Berger, A. Langevin, D. Riopel, “Logistics Systems Design and Optimization”- Facility Location in Supply Chain Design, Springer, March 25, 2005

[5] Balinski M., Integer Programming: Methods, Uses, Computation, Management Science, 12, 253-313., 1965

[6] Erlenkotter D., A Dual-Based Procedure for Uncapacitated Facility Location, Operations Research, 26, pp. 992-1009., 1978

[7] Daskin M., Network and Discrete Location: Models, Algorithms and Applications, John Wiley and Sons, Inc., New York. , 1995

[8] Geoffrion A. and G. Graves, Multicommodity Distribution System Design by Benders Decomposition, Management Science, 20:5, pp. 822-844., 1974

[9] Min H., V. Jayaraman and R. Srivastava, Combined Location-Routing Problems: A Synthesis and Future Research Directions,. European Journal of Operational Research, 108, pp. 1-15. , 1998

[10] Perl J., A Unified Warehouse Location-Routing Analysis, Ph.D. Dissertation, Department of Civil Engineering, Northwestern University, Evanston, IL, 1983

[11] Perl J. and M. Daskin, A Warehouse Location-Routing Problem, Transportation Research, 19B:5, pp. 381-396., 1985

[12] Karagyozov K., T. Razmov, Yu. Varadinova, Izpolzvane na integralniya podhod pri optimiziraneto na strukturata i elementite na logistichnite verigi pri upravlenie na logistichnite sistemi, Studiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov“, br. 3, 2012
( [12] Kарагьозов К., Т. Размов, Ю. Варадинова, Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги при управление на логистичните системи, Студия, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков“, бр. 3, 2012 )

[13] Hillsman E., „The p-Median Structure as a Unified Linear Model for Location—Allocation Analysis“, Environment and Planning A, 198

[14] Daskin M., K. Maass: The p-median problem. In: Location Science, Springer International Publishing , pp 21–45., 2015

[15] Church R., C. ReVelle, “Theoretical and computational links between the p-median, location set-covering, and the maximal covering location problem” Geographical Analysis, 8, 406–415, 1976

[16] Church R., C. ReVelle, “The maximal covering location problem” Papers of the Regional Science Association, 32, 101–118, 1974

[17] Church R., ”Synthesis of a Class of Public Facilities Location Models”, PhD Thesis, Department of Geography and Environmental Engineering, The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 1974.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie