Научный доклад ID 1443 : 2017/3
СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНАТА МРЕЖА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ТЕОРЕМАТА НА КРОНЕКЕР

Елена Аксентиевич, Андреас Шьобел

В рамките на проект Global SAFEty Management Framework for RAIL Operations Go SAFE RAIL, финансиран по програма Хоризонти 2020 (Shift2Rail programme) и фокусиран върху постигането на Единно Железопътно Пространство (SERA), един от работните пакети е посветен на създаването на модел за интегрирана железопътна мрежа, който обхваща данни както за инфраструктурата на жп транспорт (напр. прелези, жп линии, мостове, тунели), така и за жп превози (напр. подвижен състав, влаккилометри при пътническите и товарни превози). В настоящия доклад ще бъде приложен моделът за симулации Open Track, който позволява да се оптимизира капацитета на транспортната инфраструктура, като същевременно се намали вредното въздействие върху околната среда. Освен това, този модел позволява да се развие моделът за изчисляване на трафика (пътнически и товарен) по съответната мрежа чрез използване на мулти-критериен алгоритъм. Чрез апробиране на алгоритъма посредством подходящ софтуер (application programming interface - API) за транспортния участък Загреб – Риека в Хърватска, който участък е част от трансевропейската транспортна мрежа, се доказва че предложеният алгоритъм за оптимизиране на движението е подходящ да се използва в подобни случаи. В заключение се доказва, че приложението на този алгоритъм при изчисляване на трафика води до намаляване на закъсненията на превозните средства с 40% при пътувания на дълги разстояния.


железопътен транспорт поддържане на инфраструктурата алгоритъм за оптимизиране микро-симулация модел за изчисляване на трафика минимизиране на енергопоглъщаемосттаrail operations infrastructure maintenance optimization algorithm micro-simulationЕлена Аксентиевич Андреас Шьобел

BIBLIOGRAPHY

[1] European Railway Agency, Intermediate report on the development of railway safety in the European Union 2013.

[2] GoSAFE Rail project: http://shift2rail.org/projects/GoSAFE-rail/...

[3] Mittermayr, R., Blieberger, J. and Schöbel, A. 2012. Kronecker algebra-based deadlock analysis for railway systems. Traffic Planning. 24(5): 359-369.

[4] Luethi M. (2009): Structure and Simulation Evaluation of an Integrated Real-Time Rescheduling System for Railway Networks, Journal of Networks and Spatial Economics, vol 9, Issue 1, pp. 103-121.

[5] Gibson, J. Train Performance Calculators and Simulation Models. Handout, Transportation Research Board, “TRB Workshop on Railroad Capacity and Corridor Planning.” January 13, 2002.

[6] Huerlimann, D. Object oriented modeling in railways, ETH Dissertation Nr. 14281, 2001 (in German).

[7] OpenTrack Railway Technology: www.opentrack.at

[8] railML: www.railml.org

[9] Huerlimann, D. and Nash, A. OpenTrack – Simulation of Railway Networks. User Manual Version 1.3, ETH Zurich, Institute for Transportation Planning and Systems, May 2003, Page 58.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie