Научный доклад ID 1424 : 2017/4
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ОСНОВАНИЯТА ЗА КРИМИНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЯНИЯТА СВЪРЗАНИ С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО ТРАНСПОРТА

Мирослава Кирилова, Гергана Кирилова

В статията ще бъдат разгледани теоретичните аспекти на основанията за криминализация на деянията свързани с престъпленията по транспорта дефинирани в глава единадесета на Наказателния кодекс. Ще бъдат изяснени основни понятия отнасящи се до разглежданата проблематика. На тази база ще бъдат изведени основни престъпления по глави на наказателния кодекс и ще се анализират едни от най-често срещаните престъпления в България-тези по транспорта.


транспорт криминализация наказателен кодекс престъпления по транспорт.Kew words: Transport criminalization criminal code transport crimes.Мирослава Кирилова Гергана Кирилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Kudryavtsev V., Osnovaniya uglavno-pravovogo zapreta, Moskva, izd. Nauka, 1982
( [1] Кудрявцев В., Основания углавно-правового запрета, Москва, изд. Наука, 1982 )

[2] Nakazatelen kodeks na Republika Balgariya
( [2] Наказателен кодекс на Република България )

[3] Natsionalen statisticheski institut
( [3] Национален статистически институт )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie