Научный доклад ID 1422 : 2017/1
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС

Мария Христова, Христо Христов, Нина Гергова

С настоящата статия се предлага един подход за подобряване на качеството на обучението и подготовката на студента за професионална реализация, с който се спестяват средства от националния бюджет при запазено и даже завишено финансиране на висшето образование. Същевременно се ограничава, макар и отчасти, изтичането на най-способните млади хора от България – тези, за които икономическият фактор има съществена значимост.

Без да се поставят под съмнение отворените по европейски граници и свободното движение на хора и пари, се спестява изнасянето на национален бюджет към други (най-често много по-богати) страни. Средствата, дадени за обучението на студентите, отишли след завършването си на работа в чужбина, се връщат в националния бюджет.

За постигането на тези цели трябва да се осъществи адекватна университетска оценка на подготовката на студента за професионална реализация, както и да се даде точна информация за неговата работа и професионални постижения. В публикацията се разглежда идея за повишена адекватност на оценките, както и алгоритъм и механизъм за договаряне между студента и държавата.


висше образование бюджетна субсидия адекватна оценка външно оценяване агрегирана оценка средно претеглена стойностhigher education state funding adequate assessment external evaluation aggregated evaluation weighted average.Мария Христова Христо Христов Нина Гергова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.neaa.government.bg/images/OA-PA...

[2] Hristov, H. A. T. Radev. Edin model na finansirane, relevanten na kachestvoto na vissheto obrazovanie. Vtora natsionalna nauchna mezhdunarodna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Kachestvoto na vissheto obrazovanie – problemi i perspektivi 2009”. Rusenski universitet, 2009 g.
( [2] Христов, Х. А. Т. Радев. Един модел на финансиране, релевантен на качеството на висшето образование. Втора национална научна международна конференция с международно участие „Качеството на висшето образование – проблеми и перспективи 2009”. Русенски университет, 2009 г. )

[3] Hristova M., Hristov H., University Management stimulating higher Education Quality, Journal MEST (Management, Education, Science & Society, Technology), VOL 4, № 2, DOI 10.12709/mest.04.04.02.11, 103-112, www.mest.meste.org, 2016

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie