Научный доклад ID 1412 : 2017/1
ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРУКТУРНАТА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ ЗАПЛАХИТЕ

Мая Ламбовска

Статията представя един модел за оценяване на структурната устойчивост на организацията към носителите на заплахи за нея. Моделът е разработен на основата на теорията на катастрафите и теорията на заинтересованите страни. Статията е разработена в две части. В първата част е представена концепцията на модела. Във втората част е разработена процедура по оценяване на структурната (не)устойчивост на организацията по отношение на нейните лицензиращи институции (носители на заплахи). Процедурата се отнася за определена функция на заплаха от четвърта степен, представяща катастрофа тип “витло”.


теория на катастрофите структурна устойчивост заплахи катастрофа тип “витло”.catastrophe theory structural stability threats “cusp” type catastrophe.Мая Ламбовска

BIBLIOGRAPHY

[1] Thom, R., Structural Stability and Morphogenesis: An Outline of a General Theory of Models. Addison-Wesley, MA, 1989, https://www.exploratorium.edu/complexity/Co... .

[2] Simeonov, O., Lambovska, M., Control over threats. Georg, Zilina, 2010.

[3] Niyli, A., Perspektivi za razvitie na biznesa. Izmervane na pokazatelite za sastoyanieto na vashiya biznes. Klasika i stil, Sofiya, 2001.
( [3] Нийли, А., Перспективи за развитие на бизнеса. Измерване на показателите за състоянието на вашия бизнес. Класика и стил, София, 2001. )

[4] Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management. “Mehanika, transport, komunikatsii”, br. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal?body... .
( [4] Zivanovic, N., Zivanovic, V., Todorova D., Reengineering of business processes – strategy of turning points in crisis management. “Механика, транспорт, комуникации”, бр. 2, 2010, http://www.mtc-aj.com/academic-journal?body... . )

[5] Stoyanov, I., Upravlenska politika. Nauchno znanie, br. 10, Institut na obshtestvo na znanieto, Sofiya, 2014.
( [5] Стоянов, И., Управленска политика. Научно знание, бр. 10, Институт на общество на знанието, София, 2014. )

[6] Kuchin, B., Yakusheva, E., Upravlenie razvitiem ekonomicheskih sistem: tehnicheskiy progress, ustoychivost. Ekonomika, Moskva, 1990.
( [6] Кучин, Б., Якушева, Е., Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивост. Экономика, Москва, 1990. )

[7] Kuznetsov, A., Fundamentalnyye efekti, k kotoryye privodit nelineynost. http://sgtnd.narod.ru/papers/Lect03.pdf .
( [7] Кузнецов, А., Фундаментальные ефекти, к которые приводит нелинейность. http://sgtnd.narod.ru/papers/Lect03.pdf . )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie