Научный доклад ID 1410 : 2016/2
ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ) ВЪРХУ ФИРМИТЕ И СТРАНИТЕ ДОМАКИНИ

Стефан Цанков

ПЧИ се свързват с много положителни ефекти върху развитието на икономиката при държавите в преход, особено в случите на недостатъчна конкуренция на вътрешните пазари, но при условие, че местните политици не допускат монопол на филиалите на мултинационалните компании. МНК в някои случи се възползват от икономическата си мощ и създават изкривени условия, в които местните фирми са неспособни да се конкурират. Макро и микроикономическите условия в страната също имат отношение към появата и степента на проявление на теоретично очакваните въздействия.

Икономическата теория доказва, че ПЧИ могат да доведат до различни положителни ефекти: бързо повишаване на производителността, както и съпътстващи ефекти върху икономиката като цяло чрез преноса на технологии, развиването на човешкия фактор и формирането на по-конкурентна среда.

Повишената конкуренция способства пренасочването на ресурси, стимулира производителността и по-нататъчшното инвестиране в материални и човешки ресурси. Чрез обучение на персонала и пренос на управленски умения, местните фирми „внасят“ важни за тях организационни познания и трудови умения, които имат положително въздействие върху производителността на тези фирми. Технологичното обновление се засилва и от желанието на местние фирми да преминат от наличните им технологии към тези, използвани в МНК.


ПЧИ чужди инвеститори положителни ефекти страни домакини местни фирми производителност заетостFDI foreign investors positive effects host countries domestic firms productivity employmentСтефан Цанков

BIBLIOGRAPHY

[1] Westernhagen, N., 2001

[2] Mickiewich, T., S. Radoshevic and U. Varblan, 2000

[3] UNCTAD (2002, 2003, 2004, 2005), World Investment Report 2002, 2003, 2004,2005, New York and Geneva

[4] World Bank, http:// siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources

[5] National Statistical Institute (Bulgaria), 2000-2006

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie