Научный доклад ID 1409 : 2016/2
ГЛАВНИ ФАКТОРИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ (ПЧИ). ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РЕШЕНИЕТО ЗА ИНВЕСТИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Стефан Цанков

Има две основни причини за инвестиране в чужда държава. Първата е нуждата от разширяване на пазарния дял (пазарна насоченост). Тя винаги присъства във водещата стратегия за развитието на компаниите в международен мащаб. Втората е свързана с постоянната цел за увеличаване на ефективността (ефективна насоченост). Тези мотиви са основните причини за започване на икономическа дейност в чужбина. Различни фактори подтикват компаниите да предприемат подобни действия, сред които има както стимулиращи: разходи, квалификация, икономическа обстановка, разширяване/откриване на пазари, достъп до пазари, политически стимули, и т.н., така и задържащи: политическа стабилност, корупция, работна сила, бизнес среда.

Изследвайки проблема, може да заключим, че има пряка положителна връзка между напредъка на прехода в една икономика и нивото на ПЧИ, което се потвърждава от по-високите потоци от ПЧИ в повечето икономики с напреднал преход, както в България. Общо взето, чуждите фирми, инвестиращи в България виждат шансовете си в откриването на нови пазари и в по-добрите възможности за печалба и следователно по-дългосрочни перспективи за бизнеса си. Почти всички от тях планират бъдещо откриване и разширяване на дейностите си.


ПЧИ фактори разходи квалификация икономическа обстановка достъп до пазари политическа стабилност работна сила бизнес средаFDI factors costs skills economic environment market access political stability labour force business environmentСтефан Цанков

BIBLIOGRAPHY

[1] Zaman, G., 2005

[2] Bulgarian Taxes, 2006

[3] Bughin, J., S. Vanini, 2003

[4] Dimitrova, D. and J. Vilrokx (eds.), 2005

[5] ФИАС, 2000 г. Zaman, G., 2005]

[Bulgarian Taxes, 2006]

[Bughin, J., S. Vanini, 2003]

[Dimitrova, D. and J. Vilrokx (eds.), 2005]

[ФИАС, 2000 г]

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie