Научный доклад ID 1407 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ПАЗАРНОТО ТЪРСЕНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ ДОБАВЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СЪРБИЯ

Snežana Ćirić Kostić, Nebojša Bogojević, Zlatan Šoškić

В настоящата статия са анализирани запитванията на клиенти по отношение на услугите, представяни от добавъчното производство с помощта на SLS технология, разработена от Лабораторията за усъвършенствани технологии на дизайна „Триизмерни импулси” (Факултет по Механика и Строително инженерство към Университет Крагуевац, Кралево, Сърбия) в периода септември 2013 – септември 2016. Анализът обхваща броят на потребителите, както и разпределението на заявките на клиентите в зависимост от големината на компаниите, от които са изпратени. По нататък в статията са анализирани заявките по години, сектори на икономиката, начин на подаване и технология. За всяка от изследваните заявки, са проследени тенденциите на тяхното развитие и са обобщени изводи. В резултат на анализа се установява, че услугите на добавъчното производство намират широко приложение в Сърбия, при което те могат да представляват интерес и да бъдат приложени и в други държави с развиващи се икономики.


триизмерно принтиране бързо създаване на прототипи бързо обработване бързо производство3D printing rapid prototyping rapid tooling rapid manufacturingSnežana Ćirić Kostić Nebojša Bogojević Zlatan Šoškić

BIBLIOGRAPHY

[1] SnežanaĆirićKostić, “Basic Concepts, Applications And Possibilities Of Additive Manufacturing Technologies”, Mechanics, Transport, Communications Vol.10, Issue 3/3, Article 0720 (2012)

[2] D.L. Bourell, J.J. Beaman, Ming C. Leu, and D.W. Rosen. ”A brief history of additive manufacturing and the 2009 roadmap for additive manufacturing: looking back and looking ahead.” Proceedings of RapidTech (2009): 24-25.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie