Научный доклад ID 1388 : 2016/3
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОНТАКТНИ МРЕЖИ ЗА ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ ТЯГОВИ МРЕЖИ

Райнер Матес

Захранването на електрическия подвижен състав (ЕПС) чрез контактна мрежа (КМ) е най-ефикасният, икономически най-изгоден и екологичен начин за наземен превоз на хора и стоки. Към настоящия момент не се вижда практическа възможност за замяната на електрическото захранване чрез КМ с други решения като захранване от система за съхраняване на енергия.


контактна мрежа контактен проводник жизнен цикъл.overhead contact line contact wire lifecycle.Райнер Матес

BIBLIOGRAPHY

[1] Kießling, F., Puschmann, R.,Schmieder, A., Contact Lines for Electric Railways. 2001 Publicis Corporate Publishing, Munich Erlangen

[2] Bausch, J., Kießling, F., Semrau, M.: Hochfester Fahrdraht aus Kupfer-Magnesium legierung (High-strength contact wire made of copper magnesium alloy). In: Elektrische Bahnen 92 (1994) 11, pp. 295 to 300

[3] Becker, K,, Resch, U., Rukwied, A., Zweig, B.-W.: Lebensdauer modellierung von Oberleitungen (Modelling of the life cycle of overhead contact lines). In: Elektrische Bahnen 94 (1996) 11, pp. 329 to 336

[4] Kökényesi, M., Kunz, D.: Oberleitung Sicat SX – Zulassung und Betriebserfahrungen in Ungarn (Overhead contact line Sicat SX- Approval and operational experience in Hungary). In: Elektrische Bahnen 111 (2013) 6-7, pp 440 to 444

[5] Balomiri, A., Matthes, R.: Elektrifizierung der Strecke Parvomai – Dimitrovgrad in Bulgarien (Electrification of the Parvomay – Dimitrovgrad Line in Bulgaria). In: Elektrische Bahnen 111 (2013) 6-7, pp. 386 to 391

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie