Научный доклад ID 1373 : 2016/3
МОДЕЛ НА БАЗА ОТ ДАННИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗСЧИСЛЯВАНЕ НА ШУМА ОТ ДВИЖЕНИЕТО В ГРАДСКА СРЕДА

Nebojša Bogojević, Jelena Tomić , Zlatan Šoškić

Докладът има за цел да представи концепцията, структурата и приложението на взаимообвързана база от данни за отчитане на шума, създаден от транспортните средства в градска среда. Въвеждането на базата от данни е осъществено чрез софтуерния продукт Microsoft Access. Представената база от данни съдържа информация за изчислените нива на шума, както и данни за потока от превозни средства, тяхното разположение и метеорологичните условия. Ето защо тази база от данни е важно средство, с помощта на което може да се събира и обработва информация, а също така да се правят прогнози за шума от трафика и да се определят възможностите за неговото ограничаване.


база от данни шум движениеdatabase noise trafficNebojša Bogojević Jelena Tomić Zlatan Šoškić

BIBLIOGRAPHY

[1] ”Directive 2002/49/EC of the European Parliament and the Council of June 2002”, Official Journal of the European Communities, 2002.

[2] http://cordis.europa.eu/fetch?ACTION=D&...

[3] http://www.imagine-project.org

[4] http://www.silence-ip.org

[5] Shi-Won Lee, Seo Il Chang, Young-Min Park, ”Utilizing noise mapping for environmental impact assessment in a downtown redevelopment area of Seoul,Korea”, Applied Acoustics, Volume 69, Issue 8,pp. 704−714 (2008)

[6] Kang-Ting Tsai, Min-Der Lin, Yen-Hua Chen, ”Noise mapping in urban environments: A Taiwan study”, Applied Acoustics, Volume 70, Issue 7, pp. 964-972 (2009)

[7] Bo Wang, Jian Kang , ”Effects of urban morphology on the traffic noise distribution through noise mapping: A comparative study between UK and China”, Applied Acoustics, Volume 72, Issue 8, pp. 556-568 (2011)

[8] Paulo Henrique TrombettaZannin, David Queiroz de Sant’Ana, ”Noise mapping at different stages of a freeway redevelopment project – A case study in Brazil”, Applied Acoustics, Volume 72, Issue 8, pp. 479-486 (2011)

[9] ”Law on environmental noise protection of Republic of Serbia”, Official Gazette of Republic of Serbia, No. 36/2009

[10] ”Regulation on noise indicators, limiting values and methods for estimation of noise indicators, annoyance and detrimental effects of noise”, Official Gazette of Republic of Serbia, No. 75/2010

[11] ”Guidelines on contents and methods of strategic noise mapping and their public presentation”, Official Gazette of Republic of Serbia, No. 80/2010

[12] ”Guidelines on methodology for design of action plans”, Official Gazette of Republic of Serbia, No. 72/2010

[13] M.Kolarević, Z.Šoškić, Z.Petrović, B.Radičević, “Noise Protection in Urban Environment-Deion of a Project”, Mechanics, Transport Communications, No. 3, pp. IV-69/IV-77 (2011)

[14] Anon., Handbook of acoustic noise control WADC technical report, 52-204. Wright Air Development Center, 1952.

[15] Nickson AF, Can community reaction to increased traffic noise be forecast?, Proc. Fifth International Congress on Acoustics, 1965.

[16] Lamure C., Niveaux de bruit au voisinage des autoroutes, Proc. Fifth International Congress on Acoustics, 1965

[17] Johnson DR, Saunders EG, The evaluation of noise from freely flowing road traffic, J. Sound. Vib., 1968, 7(2):287-309

[18] Galloway WJ, et al., Urban highway noise: measurement, simulation and mixed reactions, NCHRP report, 78, 1969.

[19] Burgess M.A., Noise prediction for Urban Traffic Conditions. Related to Measurement in Sydney Metropolitan Area, Applied Acoustics, vol. 10, pp 1-7, 1977.

[20] Griffiths ID, Langdon, FJ (1968), Subjective Response to road traffic noise, Journal of Sound and Vibration 8, 16-32.

[21] C. Fagotti and A. Poggi, Traffic Noise Abatement Strategies. The Analysis of Real Case not Really Effective, in Proc. of 18th International Congress for Noise Abatement, pp. 223-233, Bologna, Italy, 1995

[22] Richtlinienfür den Lärmschutzan Strassen (RLS 90.). Germany. 1990.

[23] Nordic Prediction Method for Road Traffic Noise (StatensPlanverk 96). Nordic Countries. 1996.

[24] Centre Scientifiqueet Technique du Batiment, Etude théorique et expérimentale de la propagation acoustique, Revue d”Acoustique n.70, 1991.

[25] Department of Transport, Calculation of Road Traffic Noise, HMSO, UK, 1988

[26] Canelli G. B., Gluck K., Santoboni S. A., A mathematical model for evaluation and prediction of mean energy level of traffic noise in Italian towns, Acustica, 53, 31, 1983

[27] M. Praščević, D. Cvetković, D. Mihajlov, „NAISS model validation based on measured data of noise monitoring“, Proc. of the VII Triennial International Coference „Heavy Machinery HM 2011“, Vrnjačkabanja, 2011, Vol 7, No 6, pp 35-38.

[28] Prascevic, M.R., Mihajlov, D.I., Cvetkovic, D.S: “Measurement and evaluation of the environmental noise levels in the urban areas of the city of Nis”, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 186(2), pp. 1157-1165 (2014).

[29] Marina Pljakić, Branko Radičević, Jelena Tomić, Zvonko Petrović: ”Analysis of systematic measurements of noise in cities”, 23rd National and 4th International Conference ”Noise and Vibrations”, Niš 17-19. October 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie