Научный доклад ID 1370 : 2016/3
ДВУФАКТОРНИ ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Райна Алашка

Представени са линейният вероятностен модел (ЛВМ), Logit-моделът и Probit-моделът. Направен е двуфакторен анализ за получаване на вероятността за успешно полагане на изпит в зависимост от два фактора. Такива например са посещаемостта на учебните занятия и изпълнението на домашните задания. Представен е векторен вид на двуфакторния логит модел.


Линеен вероятностен модел Logit-модел Probit-модел Метод на най-малките квадрати Вероятностни модели Образование.Linear probability model Logit-model Probit-model The method of least squares Item Response Theory Education.Райна Алашка

BIBLIOGRAPHY

[1] Vandev D. L. Zapiski po prilozhna statistika 2, SU, Sofiya, 2003.
( [1] Въндев Д. Л. Записки по приложна статистика 2, СУ, София, 2003. )

[2] Saykova Iv. D., Stoykova-Kanalieva Adr. St., Saykova Sv. St.. Statistichesko izsledvane na zavisimosti. Univ. izd. „Stopanstvo”, Sofiya, 2002, 453 str.
( [2] Съйкова Ив. Д., Стойкова-Къналиева Адр. Ст., Съйкова Св. Ст.. Статистическо изследване на зависимости. Унив. изд. „Стопанство”, София, 2002, 453 стр. )

[3] Mihalev D., Alashka R. Teoriya na veroyatnostite i statistika, Sofiya, 2012 g.
( [3] Михалев Д., Алашка Р. Теория на вероятностите и статистика, София, 2012 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie