Научный доклад ID 1351 : 2016/3
НАДЕЖДНОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ЧАСТ НА СЛОЖЕН ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТ

Владимир Бояджиев

В доклада са разгледани особеностите на изследването на експлоатационната надеждност и работната ефективност преди и след извършване на модернизация на технически обект. По-конкретно изследвана е електронната част на сложен технически обект. Определени са стойностите на съответните показатели за експлоатационна надеждност и работна ефективност, които са нужни за планирането на бъдещите производствени програми. За нуждите на конкретното изследване като метод за събиране на информация за възникващите откази е избран методът на наблюдаваната експлоатация. Конкретният обект на изследването е електронната част на стругова металорежеща машина с цифрово-програмно управление, малък типоразмер, родно производство. Обектът е изследван в продължение на два етапа – единият преди, а другият - след модернизацията. Всеки от двата етапа обхваща период от около 1000 – 1200 часа. Събирането на информацията за възникващите откази се извършва в предварително подготвени форми. В зависимост от нуждите на конкретното изследване в тези форми се отразява различен набор от характеристики за всеки отказ – час на възникване на отказа, час на пристигане на ремонтния персонал, вид и характер на отказа, най-вероятна причина и др. Въз основа на сравнителен анализ са формулирани съответните заключения.


експлоатационна надеждност модернизация електронна част работна ефективностoperational reliability modernization electronic part working efficiencyВладимир Бояджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitar Damyanov, Delyan Rachev, PODHOD ZA UDALZhAVANE EKSPLOATATsIONNIYa SROK NA MAShINITE ChREZ MODERNIZATsIYa S PRILOZhENIE NA TEHNIChESKI SREDSTVA ZA AVTOMATIZATsIYa, XHIII MNTK „ADP-2014”, Sozopol 2014 g.,
( [1] Димитър Дамянов, Делян Рачев, ПОДХОД ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК НА МАШИНИТЕ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ, XХIII MНТК „АДП-2014”, Созопол 2014 г., )

[2] Lennart Carlssona, Hans Eriksonb, Wolfgang Werner, Generic probabilistic safety analysis: application to the comparison of the emergency feedwater system designs of three PWRs and to the modernisation and backfitting of older Swedish NPPs, Reliability Engineering & System Safety, February 1999, Pages 141–154, Elsevier Inc.,

[3] Levitin, G. and Lisnianski, Optimal multistage modernization of power system subject to reliability and capacity ments, Fuel and Energy Abstracts, Volume 40, Issue 6, November 1999, Pages 393, The Energy Institute,

[4] Philip H. Newcomb, Joyce McPeek, Mark Purtill, Luong Nguyen, Chapter 8 – Modernization of Reliability and Maintainability Information System (REMIS) into the Global Combat Support System-Air Force (GCSS-AF) Framework, Information Systems Transformation, 2010, Pages 193–222, Elsevier Inc.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie