Научный доклад ID 1349 : 2016/3
КВАЗИСТАЦИОНАРЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСИТЕ ПРОТИЧАЩИ В РАКЕТНИТЕ ДВИГАТЕЛИ РАБОТЕЩИ ПО ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ

Мариан Н. Мутафчиев

Представен е математичен модел на термо и газодинамичните процеси протичащи в работните пространства на ракетните двигатели с течно гориво, работещи по затворен цикъл с догаряне на окислителния газ.


ракетни двигатели квазистационарен моделjetpacks quasi-stationary modelМариан Н. Мутафчиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Vorobey V. V., Loginov V. E. Tehnologiya proizvodstva zhidkostnyh raketnyh dvigateley. M.: Izd-vo MAI, 2001. 496 s.
( [1] Воробей В. В., Логинов В. Е. Технология производства жидкостных ракетных двигателей. М.: Изд-во МАИ, 2001. 496 с. )

[2] Gahun G. G., Baulin V. I., Volodin V. A., Kurpatenkov V. D., Kraev M. V., Trofimov V. F. Konstruktsiya i proektirovanie zhitkostnyh raketnyh dvigateley. Moskva, “Mashinostroenie”, 1989.
( [2] Гахун Г. Г., Баулин В. И., Володин В. А., Курпатенков В. Д., Краев М. В., Трофимов В. Ф. Конструкция и проектирование житкостных ракетных двигателей. Москва, “Машиностроение”, 1989. )

[3] Dorofeev A. A. Osnovy teorii teplovyh raketnyh dvigateley. Teoriya raschet i proektirovanie. Izdanie 2-e. Moskva, 2010.
( [3] Дорофеев А. А. Основы теории тепловых ракетных двигателей. Теория расчет и проектирование. Издание 2-е. Москва, 2010. )

[4] Kozlov A. A., Novikov V. N., Solovev E. V. Sistemy pitaniya i upravleniya zhidkostnyh raketnyh dvigatelnyh Ustanovok. M.: Mashinostroenie, 1988.
( [4] Козлов А. А., Новиков В. Н., Соловьев Е. В. Системы питания и управления жидкостных ракетных двигательных Установок. М.: Машиностроение, 1988. )

[5] Raketnyye topliva (po materialam zarubezhnoy pechati). Pod red. akademika AN BSSR Ya. M. Pushkina, doktora teh. nauk A. Z. Chulkova, izdatelstvo.: Mir. Moskva, 1975.
( [5] Ракетные топлива (по материалам зарубежной печати). Под ред. академика АН БССР Я. М. Пушкина, доктора тех. наук А. З. Чулкова, издателство.: Мир. Москва, 1975. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie