Научный доклад ID 1340 : 2016/3
ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ СЛЕД ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ЖП ВОЗИЛО

Коста П. Костов, Цветелина Мирчева

В доклада е изложена последователността на изследване на техническото състояние на железния път след дерайлиране на подвижен жп състав. Показана е методиката на прилагане на нормативните документи, както и необходимите уреди за измерване техническото състояние на горното строене на железния път в натоварено и ненатоварено състояние. Анализиран е процеса на изготвяне на стойностна оценка на настъпилите щети по железния път.


железен път дерайлиране уред оценка щета нормативен документtrack derailment a device evaluation damage normative documentКоста П. Костов Цветелина Мирчева

BIBLIOGRAPHY

[1] IA „ZhA”, „Godishen doklad za bezopasnost za 2014g. na Natsionalniya organ za bezopasnost na Republika Balgariya”, 2015,
( [1] ИА „ЖА”, „Годишен доклад за безопасност за 2014г. на Националния орган за безопасност на Република България”, 2015, )

[2] Nikolov V., „Faktori, vliyaeshti varhu bezopasnostta v zhelezopatniya transport”, DP „NKZhI”,
( [2] Николов В., „Фактори, влияещи върху безопасността в железопътния транспорт”, ДП „НКЖИ”, )

[3] Direktsiya „ZRPVVZhT”, „OKONChATELEN DOKLAD ot tehnichesko razsledvane na zhelezopatno proizshestvie – deraylirane na vagon ot mezhdunaroden barz vlak №465 pri tranzitno preminavane po treti kolovoz v gara Raduntsi na 03.09.2013g.” - MTITS, 2013,
( [3] Дирекция „ЗРПВВЖТ”, „ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД от техническо разследване на железопътно произшествие – дерайлиране на вагон от международен бърз влак №465 при транзитно преминаване по трети коловоз в гара Радунци на 03.09.2013г.” - МТИТС, 2013, )

[4]НАРЕДБА №59 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2006,

[5] ИНСТРУКЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ СТРЕЛКИ, ДП „НКЖИ”, 2010,

[6] ТЕХНИЧЕСКИТЕ НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА НОРМАЛНИТЕ (1435 MM) ЖП ЛИНИИ, ДП „НКЖИ,

[7] INSTRUKTsIYa ZA REMONTITE NA DALGOTRAYNITE MATERIALNI AKTIVI V NK „ZhI“, utvardena ot Generalniya direktor na NK „ZhI“, Sofiya, 2004,
( [7] ИНСТРУКЦИЯ ЗА РЕМОНТИТЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В НК „ЖИ“, утвърдена от Генералния директор на НК „ЖИ“, София, 2004, )

[8] PRAVILA ZA IZPOLZVANE NA DANSOMETRI-odobrena sas zapoved №961/19.05.2015g. na Generalniya direktor na NKZhI,
( [8] ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАНСОМЕТРИ-одобрена със заповед №961/19.05.2015г. на Генералния директор на НКЖИ, )

[9] Kostov K., „Tehnicheska ekspertiza po chast zhelezen pat za deraylirane na vagon ot vlak № 82590 na km 113+980 v mezhdugarieto Klisura - Stryama”, Sofiya, 2016,
( [9] Костов К., „Техническа експертиза по част железен път за дерайлиране на вагон от влак № 82590 на км 113+980 в междугарието Клисура - Стряма”, София, 2016, )

[10] Kostov K., „Zhelezopatna tehnicheska ekspertiza za deraylirane na vagon ot vlak № 40660 na km 13+650 v mezhdugarieto Merichleri - Mihaylovo”, Sofiya, 2012,
( [10] Костов К., „Железопътна техническа експертиза за дерайлиране на вагон от влак № 40660 на км 13+650 в междугарието Меричлери - Михайлово”, София, 2012, )

[11]ЗАКОН ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, 2002,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie