Научный доклад ID 1338 : 2016/3
ПРОБЛЕМА СПИРАНЕ КАТО УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Dragan Petrović, Milan Bižić

Целта на тази публикация е да даде информация за проблемите и техническите постижения в областта на спирането на железопътните превозни средства. Направено е кратко описание на трудностите, свързани с прилагането на спирачки в железопътните превозни средства от датата на възникване на железопътния транспорт до днес. От направеното изложение може да се види какви предизвикателства поставя спирането пред инженерите за по-нататъшното развитие на железопътния транспорт. Основният проблем на развитието на пътническия и товарния жп транспорт е решен чрез увеличаване на степента на автоматизация на спиране по един напълно нов и оригинален начин. Този проблем е решен от сръбския инженер Добривое Божич от Кралево. От приемането на неговите решения през 1928 г. към днешна дата, този принцип на спиране е останал непроменен. Статията дава описание на неговото решение, и някои детайли от интересният живот на сръбския инженер. Божич е първият в света, който е проектирал и приложил изцяло ново решение в спирачната система (въвежданетона три налягания) на железопътните превозни средства. Основната му характеристика е свързана с възможността за постепенно освобождаване на спирачките. Това решение увеличава нивото на автоматизация на спиране и осигурява по-бърза, по-безопасна и с по-добра фективност спирачна система, а от там и по-добро качество на производство на железопътни превозни средства и на железопътния транспорт като цяло.


Спиране Железопътни возила Добривое Божич Спирачка на БожичBraking Railway Vehicles Dobrivoje Bozic Bozic Brake.Dragan Petrović Milan Bižić

BIBLIOGRAPHY

[1] D. Velickovic, Stivenson, Tehnicka knjiga, Beograd, 1949.

[2] D. Petrović, V. Aleksandrov, Railway vehicles – fundamentals, Faculty of Mechanical and Civil Engineering in Kraljevo, Kraljevo, 2013.

[3] J. Švagel, Brakes on railway vehicles, Enterprise for railway publishing activity, Belgrade, 1962.

[4] V. Vainhal, Brakes and braking of trains, Enterprise for railway publishing activity, Belgrade, 1991.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie