Научный доклад ID 1334 : 2016/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПРИ ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА В ТРАНСПОРТА

Миряна Евтимова

Транспортния отрасъл генерира около 30% от емисиите на парникови газове, като на автомобилния транспорт се дължат повече от 70% от тези емисии. За изграждане на конкурентна нисковъглеродна икономика с ефективно използване на природните ресурси при изграждане на единно европейско транспортно пространство е необходимо „екологизиране на работните места” в областта на тази стратегическа икономическа дейност.

Създаването и внедряването на енергийно ефективни и нисковъглеродни технологии за транспортните средства е свързано с нови предизвикателства в областта на образованието. За интегриране на обучението по безопасност и здраве при работа при зелени работни места в университетското образование са възможни различни подходи и възможности, които могат и следва да бъдат използвани.

В доклада е направен комплексен анализ на особеностите и възможностите за подготовка на специалисти с необходимите професионални компетентности за реално използване на потенциала на зелената икономика чрез екологосъобразни работните места и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за тях.

В заключение са описани методите и средствата за интегриране на обучението по безопасност и здраве при работа при зелените работни места в университетското образование.


Безопасност здраве работа зелени работни места.Safety health work green work places.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] EISK. Stanovishte na Evropiyskiya ikonomicheski i sotsialen komitet otnosno „Nasarchavane na ustoychivi zeleni rabotni mesta s ogled na paketa ot merki na ES v oblastta na energetikata i izmenenieto na klimata”. 2011/S 44/18.
( [1] ЕИСК. Становище на Европийския икономически и социален комитет относно „Насърчаване на устойчиви зелени работни места с оглед на пакета от мерки на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата”. 2011/С 44/18. )

[2] Eurostat. Environmental economy - employment and growth. May 2016.

[3] Zakon za nasarchavane na zaetostta. Obn. DV, br. 112 ot 29. 12. 2001 g. Posl. izm. DV. br.33 ot 26 April 2016 g.
( [3] Закон за насърчаване на заетостта. Обн. ДВ, бр. 112 от 29. 12. 2001 г. Посл. изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г. )

[4] Zapoved MOSV № RD-79/27. 01. 2012g., MTSP № RD 01-75/27. 01. 2012g. otnosno utvarzhdavane na „Spisak na ikonomicheski deynosti, svarzani s proizvodstvoto na stoki i predostavyaneto na uslugi, podpomagashti opazvaneto na okolnata sreda”.
( [4] Заповед МОСВ № РД-79/27. 01. 2012г., МТСП № РД 01-75/27. 01. 2012г. относно утвърждаване на „Списък на икономически дейности, свързани с производството на стоки и предоставянето на услуги, подпомагащи опазването на околната среда”. )

[5] Evropeyska agentsiya za bezopasnost i zdrave pri rabota. Predizvikatelstva i vazmozhnosti za integrirane na bezopasnostta i zdraveto pri rabota v universitetskoto obrazovanie. 2010 g.
( [5] Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Предизвикателства и възможности за интегриране на безопасността и здравето при работа в университетското образование. 2010 г. )

[6] Zakon za zdravoslovni i bezopasni usloviya na trud. Obn. DV. br.124 ot 23 Dekemvri 1997g. Posl. izm. i dop. DV. br.79 ot 13 Oktomvri 2015 g.
( [6] Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г. Посл. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie