Научный доклад ID 1332 : 2016/3
НАНОМОДИФИЦИРАНЕ НА МЕТАЛА НА ШЕВА ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ И НАВАРЯВАНЕНА АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

Николай Алексиев

Направен е преглед на промяната на свойствата и механизмите на уякчаване на заваръчния шев, чрез въвеждането на нанодисперсни частици в заваръчната вана при електродъгово заваряване и наваряване. Отчетено е значително намаляване размера на зърната на метала шева, увеличаване на якостта на опъп, твърдостта и пластичността. Разгледани са различните начини на въвеждане на наночастиците в заваръчната вана и различни начини на повърхностна обрабортка на наночастиците с цел по-доброто им усвояване от течния метал. Предложена е оригинална технология за ефективно усвояване на нанопраха в допълнителния материал при заваряване и наваряване на деформируеми алуминиеви сплави. Показани са чрез металографско изследване и изследване с електронно сканироащ микроскоп разположението на ноаночастиците в насечките от АМг5.


електродъгово заваряване наваряване наномодификатори наноразмерни прахове деформируеми алуминиеви сплавиarc welding overlay welding Nano modifiers Nanosized powders deformable aluminum alloys.Николай Алексиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Saburov V.P., Cherepanov A.N., Zhukov M.F., Galevskiy G.V., Krushenko G.G., Borisov V.T., Plazmohimicheskiy sintez ultradispersnyh poroshkov i ih primenenie dlya modifitsirovaniya metallov i splavov,. Novosibirsk: Nauka. 1996. 312 s.
( [1] Сабуров В.П., Черепанов А.Н., Жуков М.Ф., Галевский Г.В., Крушенко Г.Г., Борисов В.Т., Плазмохимический синтез ультрадисперсных порошков и их применение для модифицирования металлов и сплавов,. Новосибирск: Наука. 1996. 312 с. )

[2] Patent US005353708A, Oct.11, 1994. Method for production of ultradispersed diamond, S. Stavrev et al.

[3] Krushenko G.G., Mishin A.S.Svarka listov iz splava AMg6 prutkom, soderzhashtim ultradispersnyye poroshki// Svarochnoe proizvodstvo.- 1995.- № 1.- S. 2-3.
( [3] Крушенко Г.Г., Мишин А.С.Сварка листов из сплава АМг6 прутком, содержащим ультрадисперсные порошки// Сварочное производство.- 1995.- № 1.- С. 2-3. )

[4] Novyye materialy / Pod red. Yu.S. Karabasova. M.:MISIS. - 2002. - 736s.
( [4] Новые материалы / Под ред. Ю.С. Карабасова. М.:МИСИС. - 2002. - 736с. )

[5] Nanochastitsy v kazhdyy samolet // Nauka izhizn. 2008.- № 4.- S. 8.
( [5] Наночастицы в каждый самолет // Наука ижизнь. 2008.- № 4.- С. 8. )

[6] Tashev P., Petrov T., Lukarski Ya., Stefanov G., Tehnologii za vnasyane na nanorazmerni chastitsi v zavarachniya shev pri protsesi na navaryavane, Inzhenerni nauki, god. L, 2013, № 3, spisanie na otdelenie „Inzhenerni nauki” kam Balgarska Akademiya na Naukite, str. 82-93,ISSN 1312-5702.
( [6] Ташев П., Петров Т., Лукарски Я., Стефанов Г., Технологии за внасяне на наноразмерни частици в заваръчния шев при процеси на наваряване, Инженерни науки, год. L, 2013, № 3, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 82-93,ISSN 1312-5702. )

[7] Petrov T., Tashev P., Kandeva M., Wear resistance of suface layers modified with Al2O3 and TiCNnanopowders weld overlaid using TIG and ITIG methods, Journal of the Balkan Tribological Association 2016, SciBulCom Ltd., vol. 22, №1, Statiya №1136, ISSN 1310-4772.
( [7] Petrov T., Tashev P., Kandeva M., Wear resistance of suface layers modified with Al2O3 and TiCNnanopowders weld overlaid using TIG and ITIG methods, Journal of the Balkan Tribological Association 2016, SciBulCom Ltd., vol. 22, №1, Статия №1136, ISSN 1310-4772. )

[8] Sokolov G.N., Troshkov A.S., Lysak I.V., Sa-mohin A.V., Blagoveshtenskiy Yu.V., Alekseev A.N., Tsvetkov Yu.V. Vliyanie nanodisperstnyh karbidovWC i nikelya na strukturu i svoystva naplavlennogo metalla. // Svarka i diagnostika. – 2011. – №3. –s. 36-38.
( [8] Соколов Г.Н., Трошков А.С., Лысак И.В., Са-мохин А.В., Благовещенский Ю.В., Алексеев А.Н., Цветков Ю.В. Влияние нанодисперстных карбидовWC и никеля на структуру и свойства наплавленного металла. // Сварка и диагностика. – 2011. – №3. –с. 36-38. )

[9] Tashev P., Kondov H.,Lukarski Ya., Tasheva E., Razrabotvane na nanomodifitsirani elektrodi za rachnoelektrodagovo navaryavane, tvardost na navareniya sloy, Inzhenerni nauki, god.LII, 2015, № 3, nauchno spisanie „Inzhenerni nauki” kam Balgarska Akademiya naNaukite, str. 71, ISSN 1312-5702
( [9] Ташев П., Кондов Х.,Лукарски Я., Ташева Е., Разработване на наномодифицирани електроди за ръчноелектродъгово наваряване, твърдост на наварения слой, Инженерни науки, год.LII, 2015, № 3, научно списание „Инженерни науки” към Българска Академия наНауките, стр. 71, ISSN 1312-5702 )

[10] Eremin E.N. Primenenie nanochastits tugoplavkih soedineniy dlya povysheniya kachestva svarnyh soedineniy iz zharoprochnyh splavov. // Omskinauchnyy vestnik. – 2009. - №3. – s. 63-67.
( [10] Еремин Е.Н. Применение наночастиц тугоплавких соединений для повышения качества сварных соединений из жаропрочных сплавов. // Омскинаучный вестник. – 2009. - №3. – с. 63-67. )

[11] Parshin S.G. MIG-svarka stali s primeneniem nanostrukturirovannyh elektrodnyh materialov. // Svarochnoe proizvodstvo. – 2011 - №10. - S.27-31.
( [11] Паршин С.Г. MIG-сварка стали с применением наноструктурированных электродных материалов. // Сварочное производство. – 2011 - №10. - С.27-31. )

[12] Patent RF № 2429958 Sposob izgotovleniya elektrodnoy provoloki dlya svarki alyuminievyh splavov.
( [12] Патент РФ № 2429958 Способ изготовления электродной проволоки для сварки алюминиевых сплавов. )

[13] N. Aleksiev, B. Krastev, R. Dimitrova , V. Manolov „Tehnologiya za ekstrudirane na tel sadarzhasht nanochastitsi”, Peta natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie Metaloznanie, hidro- i aerodinamika, natsionasigurnos’2015, sbornik dokladi s. 149-153.
( [13] Н. Алексиев, Б. Кръстев, Р. Димитрова , В. Манолов „Технология за екструдиране на тел съдържащ наночастици”, Пета национална конференция с международно участие Металознание, хидро- и аеродинамика, национасигурнос’2015, сборник доклади с. 149-153. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie