Научный доклад ID 1331 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПОМОЩТА НА СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП С РЕНТГЕНОВ МИКРОАНАЛИЗАТОР НА НАВАРЕНИ С НАНОМОДИФИЦИРАНИ ЕЛЕКТРОДИ СЛОЕВЕ

Пламен Ташев, Христо Кондов, Серьожа Вълканов, Елисавета Ташева

Разработени са наномодифицирани с титанов нитрид, покрит с хром (TiN+Cr) електроди предназначени за ръчно електродъгово наваряване на износоустойчиви слоеве на базата на електрод марка Е300. Определена е твърдостта, микротвърдостта и износоустойчивостта им. Проведени са изследвания с помощта на сканиращ електронен микроскоп с рентгенов микроанализатор на наномодифицираните наварени слоеве. Направен е анализ на получените резултати.


електроди ръчно електродъгово наваряване наномодификатори наварен метал сканиращ електронен микроскоп микроструктураelectrodes manual arc weld overlay nano modifiers overlaid metal scanning electron microscope micro structureПламен Ташев Христо Кондов Серьожа Вълканов Елисавета Ташева

BIBLIOGRAPHY

[1] Jin-Ju Park, Sung-Mo Hong, “Microstructure and properties of SA106B carbon steel after treatment of the melt with nano-sized TiC particles” Materials Science& Engineering A 613 (2014) 217-223

[2] Cherepanov A.N. i dr. „O primenenii nanoporoshkov tugoplavkih soedineniy pri svarke i obrabotke metallov i splavov”, Tyazheloe mashinostroenie. №4/2. 2008.S.25-26
( [2] Черепанов А.Н. и др. „О применении нанопорошков тугоплавких соединений при сварке и обработке металлов и сплавов”, Тяжелое машиностроение. №4/2. 2008.С.25-26 )

[3] Z.Zhang, D.L.Chen “Consideration of Orowan strengthening effect in particulate-reinforced metal matrix nanocomposites:A model for predicting their yield strength” ScriptaMaterialia 54 (2006) 1321-1326

[4] Yong Yang, JieLan, Xiaochun Li “Study on bulk aluminum matixnano-composite fabricated by ultrasonic dispersion of nano-sized SiC particles in molten aluminum alloy Materials Science and Engineering A 380 (2004) 378-383

[5] Troshkov A.S. „Modifitsirovanie struktury naplavlennogo metalla nanodispersnymi karbidami volframa”, Polzunovskiy almanah №2 2009
( [5] Трошков А.С. „Модифицирование структуры наплавленного металла нанодисперсными карбидами вольфрама”, Ползуновский альманах №2 2009 )

[6] Drozdov, V. O., A. G. Malikov i dr. Zksperimentalnoe issledovanie lazernoy svarki metallov s primeneniem nanoporoshkovyh dobavok. Dokl. V Vserosiyskoy konferentsiy „Vzaimodeystvivie vysokokontsentrirovannyh potokov znergii s materialami v perspektivnyh tehnologiyah i meditsine”. Novosibisirsk, 26-29 marta, 2013, s. 97-101..
( [6] Дроздов, В. О., А. Г. Маликов и др. Зксперименталное исследование лазерной сварки металлов с применением нанопорошковых добавок. Докл. V Всеросийской конференций „Взаимодействивие высококонцентрированных потоков знергии с материалами в перспективных технологиях и медицине”. Новосибисирск, 26-29 марта, 2013, с. 97-101.. )

[7] Tashev P., T.Petrov, Ya. Lukarski, G.Stefanov „Tehnologii za vnasyane na nanorazmerni chastitsi v zavarachniya shev pri protsesi na navaryavane”, Inzhenerni nauki, god.L, 2013, № 3, spisanie na otdelenie „Inzhenerni nauki” kam Balgarska Akademiya na Naukite, str. 82-93
( [7] Ташев П., Т.Петров, Я. Лукарски, Г.Стефанов „Технологии за внасяне на наноразмерни частици в заваръчния шев при процеси на наваряване”, Инженерни науки, год.L, 2013, № 3, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 82-93 )

[8] Karaguiozova Zdravka, Manolov Valentin and Tarasov Michael, Elektroless iron coating on nanosized particles, BULTRIB’11 - 8th National Conference on Tribology with International Participation, Sofia, 28.10.2011, iznesen doklad i publikatsiya v Tribological Journal BULTRIB Vol. 2, 2012, pp. 73-79
( [8] Karaguiozova Zdravka, Manolov Valentin and Tarasov Michael, Elektroless iron coating on nanosized particles, BULTRIB’11 - 8th National Conference on Tribology with International Participation, Sofia, 28.10.2011, изнесен доклад и публикация в Tribological Journal BULTRIB Vol. 2, 2012, pp. 73-79 )

[9] Kolarov I., P. Tashev. Ultrazvukovo izsledvane na nano-modifitsirani s Tin sloeve, polucheni chrez navaryavane s traben samozashtiten tel. Natsionalna nauchno-tehnicheska konferentsiya „Akustika 2015” str. 106 – 109. Sofiya. (ISSN 1312-4897)
( [9] Коларов И., П. Ташев. Ултразвуково изследване на нано-модифицирани с Tin слоеве, получени чрез наваряване с тръбен самозащитен тел. Национална научно-техническа конференция „Акустика 2015” стр. 106 – 109. София. (ISSN 1312-4897) )

[10] Kolarov I. Non-Destructive Testing of Surface Defects by Raylegh Wave. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry YEAR VIII Issue 3 / 2014. ISSN 1313-0226

[11] P. Tashev, H. Kondov, Ya. Lukarski, E. Tasheva, „Razrabotvane na nanomodifitsirani elektrodi za rachno elektrodagovo navaryavane, tvardost na navareniya sloy“, Chetvarta natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Metaloznanie, hidro- i aerodinamika, natsionalna sigurnost ’2014“, 23 – 24 oktomvri 2014 g., Sofiya
( [11] П. Ташев, Х. Кондов, Я. Лукарски, Е. Ташева, „Разработване на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване, твърдост на наварения слой“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София )

[12] P. Tashev, H. Kondov, A. Tasev, „Tehnologichni svoystva na nanomodifitsirani elektrodi za rachno elektrodagovo navaryavane“, Chetvarta natsionalna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Metaloznanie, hidro- i aerodinamika, natsionalna sigurnost ’2014“, 23 – 24 oktomvri 2014 g., Sofiya
( [12] П. Ташев, Х. Кондов, А. Тасев, „Технологични свойства на наномодифицирани електроди за ръчно електродъгово наваряване“, Четвърта национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2014“, 23 – 24 октомври 2014 г., София )

[13] Tashev P., Kondov H., Lazarova R., Dimitrova R., Izsledvane na nanomodifitsirani sloeve polucheni pri rachno elektrodagovo navaryavane, Sbornik Dokladi, 28-ma Mezhdunarodna nauchna konferentsiya na Mashinno-tehnologichniya fakultet na TU - Sofiya „70 godini MTF“, 11 – 13 Septemvri 2015g., Sozopol, str.197-205, ISSN 978-619-167-178-6
( [13] Ташев П., Кондов Х., Лазарова Р., Димитрова Р., Изследване на наномодифицирани слоеве получени при ръчно електродъгово наваряване, Сборник Доклади, 28-ма Международна научна конференция на Машинно-технологичния факултет на ТУ - София „70 години МТФ“, 11 – 13 Септември 2015г., Созопол, стр.197-205, ISSN 978-619-167-178-6 )

[14] Tashev P., Kondov H., Tasheva E., Tasev A., Durability of nano-modified layers produced by manual arc overlay welding, The 3rd Organizers South-East European Welding Congress, “Welding and Joining Technologies for a Sustainable Development and Environment”, June 3-5, 2015, Timişoara, Romania, pp 267-271, ISBN 978-606-554-955-5.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie