Научный доклад ID 1329 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИДА И ПОВЕДЕНИЕТО НА ОТПЕЧАТЪКА ПРИ МИКРОИНДЕНТАЦИОННИЯ ЕКСПЕРИМЕНТ

Галина Замфирова, Валентин Гайдаров

Разгледани са различни видове отпечатъци, получени след изваждане на Викерсовия индентор и тяхната промяна с времето, което дава директна информация за особеностите в механичното поведение на изследваните образци. Дискутирани са природата и причините за възникване на т. н. „pile-up” и „sink-in” ефекти, както и склонността към пукнатинообразуване. Статията е илюстрирана с богат снимков материал от наши изследвания на конкретни материали направен чрез оптична микроскопия. Показано е как само на базата на вида на отпечатъка могат да се правят изводи за сруктурните и механични особености на материала.


микротвърдост по Викерс механични свойства полимерни материалиmicrohardness microindentation mechanical propertiesГалина Замфирова Валентин Гайдаров

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie