Научный доклад ID 1328 : 2016/3
УДАРНО-АБРАЗИВНО ИЗНОСВАНЕ НА НАВАРЕНИ МАТЕРИАЛИ НА ЖЕЛЯЗНА ОСНОВА

Александър Монов, Николай Тончев, Мохамад Реза Канзадех,Румяна Лазарова, Илиян Любомиров

Резюме:В публикацията са поместени резултати, за износването в условията на удар между стандартно наварен и изпитван образец, реализиран при наличие на слой от незакрепени абразивни частици в зоната на контакт. Тя дава представа за спецификата на този вид износване, в зависимост от силата на удара и едрината на абразива, при различни твърдости, постигнати чрез наваряване със сплави с различен въглероден еквивалент. На основата на експериментално изследване е доказано, че ударно-абразивното износване има свои специфични особености, които са изразени чрез съответните графични зависимости.


Ключови думи:ударно-абразивно износване наваряване числени подходи.Materials Science Impact-Abrasion test Numerical approaches.Александър Монов Николай Тончев Мохамад Реза КанзадехРумяна Лазарова Илиян Любомиров

BIBLIOGRAPHY

[1] Vinogradov V.N., G.M. Sorokin, Iznashivanie pri udare, Mashinostroenie, M. 1982
( [1] Виноградов В.Н., Г.М. Сорокин, Изнашивание при ударе, Машиностроение, М. 1982 )

[2] GOST 23.207-79 Obespechenie iznosostoykosti izdeliy. Metod ispytaniy mashinostro-itelnyh materialov na udarno-abrazivnoe iznashivanie.
( [2] ГОСТ 23.207-79 Обеспечение износостойкости изделий. Метод испытаний машиностро-ительных материалов на ударно-абразивное изнашивание. )

[3] Bahmetev V.V. Raschet energosilovyh parametrov ustanovki dlya ispytaniya metalov i splavov na udarno-abrazivnyy iznos.
( [3] Бахметьев В.В. Расчет энергосиловых параметров установки для испытания металов и сплавов на ударно-абразивный износ. )

[4] Volovik E. L. Spravochnik po vosstanovleniyu detaley M. Kolos, 1981
( [4] Воловик Е. Л. Справочник по восстановлению деталей М. Колос, 1981 )

[5] Vuchkov I., Programna sistema za statistichesko modelirane i optimizirane na mnogofaktorni obekti, Tehnika, 1984 g.
( [5] Вучков И., Програмна система за статистическо моделиране и оптимизиране на многофакторни обекти, Техника, 1984 г. )

[6] Vuchkov I., S. Stoyanov, Matematichesko modelirane i optimizatsiya na tehnologichni obekti, Tehnika, 1980 g.
( [6] Вучков И., С. Стоянов, Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти, Техника, 1980 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie