Научный доклад ID 1324 : 2016/3
КОМПЮТЪРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦЕНТРОБЕЖНА ПОМПАЗА ХИДРОТРНАСПОРТНА УРЕДБА ЧРЕЗ МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Николай Переновски, Живко Илиев,

Хидротранспортът представлява пренасяне на различни материали в смляно състояние по тръби и канали. Използва се в почти всички видове промишлености. Този вид транспорт намира широко приложение поради използването на икономически изгодните тръбни системи. Те се изграждат и експлоатират лесно, надеждни са и има реална възможност за автоматизирането им. Основен елемент на всяка хидротранспортна система е динамичната помпа. Нейната работа пряко влияе върху ефективността на цялата система. Намаляването на разхода на електроенергия и рационалното използване на двигателя, служещ за задвижване на помпата също допринася за ефикасността.

В настоящият доклад е направена компютърна симулация на работата на центробежна помпа за хидротранспортна уредба за въглища. Синтезиран е компютърен модел на помпа тип 3ГМ – 2 посредством използване на софтуерния продукт за 3D моделиране “SolidWorks”. За компютърната флуидна симулация е ползван интегрирания модул „FloWokrs“. Извършен е анализ на получените резултати. Направени са предложения за оптимизация при избора на електродвигател в зависимост от плътността на шлама. Установена е скоростта на флуидния поток на входа и изхода на помпата. Определени са мощностите на електродвигателя за различни режими на работа.


хидротранспорт шламова помпа компютърен флуиден анализ метод на крайните елементи.Hydraulic slurry pump computational fluid analysis finite element method.Николай Переновски Живко Илиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kuzmanov A., Glabadanidis T., “Rudnichen transport i podem“,izd. „Tehnika“ Sofiya1990g.
( [1] Кузманов А., Глабаданидис Т., “Рудничен транспорт и подем“,изд. „Техника“ София1990г. )

[2] Perenovski N., “Rakovodstvo za uprazhneniya po mehanika na fluidite“. Izd. „Sv. Ivan Rilski“, Sofiya, 2012g.
( [2] Переновски Н., “Ръководство за упражнения по механика на флуидите“. Изд. „Св. Иван Рилски“, София, 2012г. )

[3] Perenovski N., „Rakovodstvo za seminarni i laboratorni uprazhneniya po rudnichni ventilatorni i vodootlivni uredbi“ Izd. „SV. Ivan Rilski“, Sofiya, 2015g.
( [3] Переновски Н., „Ръководство за семинарни и лабораторни упражнения по руднични вентилаторни и водоотливни уредби“ Изд. „СВ. Иван Рилски“, София, 2015г. )

[4] Iliev Zh., “Determination of technological parameters of hydro transport installation for coals “XIII National conference with international participation of the open and underwater mining of minerals, Varna, 2015.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie