Научный доклад ID 1319 : 2016/3
ВЛИЯНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ ВЪРХУ ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Магдалена Петрова-Кирова

С въвеждането на изискванията на счетоводна Директива 2013/34/ЕС, възникна необходимостта от значителни промени в българското счетоводно законодателство. В резултат на това беше разработен нов Закон за счетоводството, който е в сила от01.01.2016г. Посредством измененията в нормативната уредба, се въведе нова категоризация на предприятията, съобразно която се дава възможност на компаниите да организират своето финансово отчитане в съответствие с българското счетоводно законодателство, преминавайки от Международните стандарти за финансово отчитане (MСФО) към използването на Националните счетоводни стандарти (НСС).


счетоводна базанормативна уредбакатегории предприятия критерии за категоризиране финансово отчитанеbasis of accounting regulations categories of enterprises criteria for categorizing financial reportingМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Yosifova D. i kolektiv, „Schetovoden narachnik profesionalno za profesionalisti”, RAABE Balgariya, Parvo izdanie, Sofiya, 2016
( [1] Йосифова Д. и колектив, „Счетоводен наръчник професионално за професионалисти”, РААБЕ България, Първо издание, София, 2016 )

[2] Zakon za schetovodstvoto, Darzhaven vestnik, br.95 / 08.12.2015 http://dv.parliament.bg
( [2] Закон за счетоводството, Държавен вестник, бр.95 / 08.12.2015 http://dv.parliament.bg )

[3] NSBS, Sektsiya „Avtomobilni i kombinirani transporti”, http://nsbs.bg
( [3] НСБС, Секция „Автомобилни и комбинирани транспорти”, http://nsbs.bg )

[4] Pavlova S., „Schetovodni standarti – prilozhenie”, Martilen, Sofiya, 2011
( [4] Павлова С., „Счетоводни стандарти – приложение”, Мартилен, София, 2011 )

[5] Savova K., Vaysilova, Em., „Osnovi na schetovodstvoto”, VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2014
( [5] Савова К., Вайсилова, Ем., „Основи на счетоводството”, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2014 )

[6] Burdin L., Yosifova D., Rupska T., „Finansovo schetovodstvo”, VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2011
( [6] Бурдин Л., Йосифова Д., Рупска Т., „Финансово счетоводство”, ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2011 )

[7] Mackenzie B. i kolektiv, „Mezhdunarodni standarti za schetovodstvo i finansova otchetnost Komentari i prilozheniya”, Danimeks, Sofiya, 2014
( [7] Mackenzie B. и колектив, „Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност Коментари и приложения”, Данимекс, София, 2014 )

[8] Direktiva 2013/34/ES http://eur-lex.europa.eu
( [8] Директива 2013/34/ЕС http://eur-lex.europa.eu )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie