Научный доклад ID 1315 : 2016/3
ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ Е ПЪТНО ТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В БЪЛГАРИЯ И “CRASHCOST” МЕТОД ЗА ТЯХНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ

Владо Калоянов

Настоящият доклад има за цел да разгледа някои икономически аспекти на последствията от пътно транспортните инциденти в Република България. Направен е обзор на стратегическите документи в подкрепа на подобряването на безопасността на движението по пътищата и са приведени данни от различни източници за размера на щетите от катастрофи за българската икономика като процент от брутния вътрешен продукт. Представени са статистически данни за жертвите и пострадалите от пътно транспортни произшествия. Основна част в доклада заема “Crashcost” метода за класификация и определянето на размера на пазарните и непазарните разходи причинени от пътни инциденти, чрез т.нар. „Crashcost distribution”. При пазарните разходи са дефинирани три основни групи фактори, които влияят върху разпределянето на щетите от пътни инциденти. Представени са и непазарните разходи, които оказват косвено влияние върху икономиката на страната. Представени са резултати от използването на метода при изследване проведено в рамките на ЕС през 2003г. Цитирани са както български, така и чуждестранни печатни и електронни източници.


Crash Crash разпределение на разходите пазарни разходи разходите за непазарни пътни инциденти катастрофи системни външни фактори;Crash Crash cost distribution market costs non-market costs road accidents catastrophe system external factors;Владо Калоянов

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalnata strategiya za podobryavane na bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata na Republika Balgariya za perioda 2007 - 2010 g.
( [1] Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2007 - 2010 г. )

[2] Natsionalnata strategiya za podobryavane bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata na Republika Balgariya za perioda 2011 - 2020 g,
( [2] Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г, )

[3]c.europa.eu/eurostat/statistics-explained
( [3]c.europa.eu/eurostat/statistics-еxplained )

[4] www.vsekiden.com (25.10.2010)

[5] Po danni na godishniya doklad na ERF za 2013g.
( [5] По данни на годишния доклад на ERF за 2013г. )

[6] http://bca.transportationeconomics.org/bene...

[7] Transportation Cost and Benefit Analysis II – Safety and Health Costs Victoria Transport Policy Institute (www.vtpi.org), p.5.3 – 39

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie