Научный доклад ID 1311 : 2016/3
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТРАНСПОРТА

Антоанета Кирова

Бизнес екосистемата е обогатен модел на „микросреда“ за бизнеса със съществена роля за поощряване на свързването на малкия и среден бизнес и създаване на „бизнес общности”. Конкурентоспособността на МСП е силно повлияна от бизнес екосистемите, но върху нея влияние оказват и специфичните мерки за насърчаване на тези предприятия в национален и европейски план. От съществено значение е влиянието на тези мерки върху малките транспортни и логистични фирми, които са подложени на влиянието на международна конкуренция.

Въпреки факта, че в настоящия програмен период за финансиране се поставя въпросът за икономическия просперитет на Европа в дългосрочен план, базиран преди всичко на индустриалното развитие, транспортът и логистиката представяват важна част от европейската икономика. Необходимостта от устойчиво развитие в сферата на МСП в транспортния отрасъл е в основата на установяването на европейска икономика с екологичен характер.


бизнес екосистема инструмент за финансиране на МСП типове предприемачески рискbusiness ecosystem SMEs financial instrument types of entrepreneurial risksАнтоанета Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Initsiativata za MSP: Nov garantsionen produkt za biznes krediti.Obshti cherti i sravnenie s DZhEREMI instrumentite, http://www.opcompetitiveness.bg/images/modu...
( [1] Инициативата за МСП: Нов гаранционен продукт за бизнес кредити.Общи черти и сравнение с ДЖЕРЕМИ инструментите, http://www.opcompetitiveness.bg/images/modu... )

[2] Sporazumenie mezhdu kreditorite otnosno initsiativata za MSP mezhdu Republika Balgariya, ES, EIB i EIF, (Ratifitsirano sas zakon, priet ot 43-to Narodno sabranie na 14.04.2016 g.), DV, br. 33/2016 g. (v sila ot 26.04.2016 g.), MI,Obn. DV. br.37/17.05.2016g.,
( [2] Споразумение между кредиторите относно инициативата за МСП между Република България, ЕС, ЕИБ и ЕИФ, (Ратифицирано със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14.04.2016 г.), ДВ, бр. 33/2016 г. (в сила от 26.04.2016 г.), МИ,Обн. ДВ. бр.37/17.05.2016г., )

[3] The SME Instrument, HORIZON 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020...

[4] Smart, Green and Integrated Transport, HORIZON 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie