Научный доклад ID 1310 : 2016/3
АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО МЕТОД НА ЕКСПЕРТНАТА ОЦЕНКА

Виолина Вельова

Методът на експертната оценка е често използван за допитване до мнението на специалисти в дадена област. В български условия за жалост този метод не е достатъчно застъпен при оценяване на съгласуваността на мнението на експерти в областта на пътната безопасност и влияещите свързани с околната среда, технически, технологични фактори. За целите на настоящата статия са изследвани мненията на две целеви групи: експерти и обикновени участници в пътното движение. Важността на всеки от 19 фактори е степенувана с помощта на рангове (степени) на значимост. Получени са параметри, свързани със съгласуваността на мненията на участниците и са степенувани влияещите фактори според мнението на двете целеви групи. Настоящата статия разглежда възможностите за адаптиране метода на експертната оценка за изследване влиянието на определени фактори върху пътната безопасност.


пътна безопасност експертна оценка транспортroad safety expert judgment transportВиолина Вельова

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalna strategiya za podobryavane bezopasnostta na dvizhenieto po patishtata na Republika Balgariya za perioda 2011 - 2020 g. Ministerstvoto na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata. 2011.
( [1] Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 2011. )

[2] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura 2014-2020“. Ministerstvoto na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata. 2014.
( [2] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 2014. )

[3] Statiya ot sayta na „Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto”- http://www.mrrb.government.bg/?controller=a...
( [3] Статия от сайта на „Mинистерство на регионалното развитие и благоустройството”- http://www.mrrb.government.bg/?controller=a... )

[4] Nikolay Georgiev. Integriran sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport. Sofiya. 2015.
( [4] Николай Георгиев. Интегриран системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт. София. 2015. )

[5] Prilozhenie Google forms - https://docs.google.com/forms/
( [5] Приложение Google forms - https://docs.google.com/forms/ )

[6] Labi, Samuel. Effects of Geometric Characteristics of Rural Two-Lane Roads on Safety. Joint Transportation Research Program Technical Report Series. Purdue University. 2006.

[7] Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) Federal Highway Administration. U.S. Department of Transportation. Institute of Transportation Engineers. 2004.

[8] Osnovni teoretichni ponyatiya, izpolzvani v praktikata na “Natsionalen Statisticheski Institut”. Balgariya
( [8] Основни теоретични понятия, използвани в практиката на “Национален Статистически Институт”. България )

[9] Kendall’s Coefficient of Concordance (W). http://www.real-statistics.com/reliability/...

[10] Harold, L., Murray, T. The Delphi Method, Techniques and Applications, http://is.njit.edu/pubs/delphibook/, 2002.

[11] Ericson, C. Hazard Analysis Techniques for System Safety. John Wiley & Sons, Inc. NJ, 2005.

[12] Mariya Hristova. Ekspertno otsenyavane na kachestvoto na obuchenie vav visshite uchilishta i metodi za negovata obektivizatsiya. „Mehanika, Transport, Komunikatsiya“. Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov“. Broy 1. 2007.
( [12] Мария Христова. Експертно оценяване на качеството на обучение във висшите училища и методи за неговата обективизация. „Механика, Транспорт, Комуникация“. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“. Брой 1. 2007. )

[13] Amendments to the Guidelines for Formal Safety Assessment (Fsa) for Use in the IMO Rule-Making Process (MSC/Circ.1023 - MEPC/Circ.392). INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. London. 2006.

[14] ABC Analysis. https://www.cleverism.com/complete-guide-ab...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie