Научный доклад ID 1285 : 2016/2
ОСНОВНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА CAD-CAE АНАЛИЗА НА СИСТЕМАТА „ДИСК – ЛОПАТКА“ ПРИ ГАЗОТУРБИННИТЕ ДВИГАТЕЛИ

Детелин Василев1 Емил Янков2 Мартин Иванов3 Николай Тончев1

Съобщението е свързано с двата основни подхода на проектирането /CAD-CAE анализите/, осигуряващи повишаване прага на служебните характеристики на елементи от авиационната техника, както и нейната икономичност. САЕ - изследванията се отнасят до моделиране на термо- и газодинамичните процеси, якостно-деформационното състояние на основни елементи от газотурбиния двигател - ГТД и тяхното взаимодействие, като итеративен процес при използването и прилагането на нови материали и технологии. Разработените модели са за оценка на изследваните величини от работата на ГТД, приложими при различни условия на експлоатация, с възможност за проиграване на избрани решения с изменение на входните параметри от потребителя. Обединяването на подобни методики, основани на ресурсното проектиране могат да изградят концепция за проектиране, обезпечаващо пълен ресурс при експлоатацията на изделията и високо ниво на тяхната безотказност. Докладът е методически и разглежда свойствата на обекта, чрез използване на съвременните информационни технологии и акцентът му обвързва процесът на избор на материал с конкретните индекси, наложени от схемата на натоварване.


проектиране CAD-CAE анализи газотурбинен двигателтурбина лопаткаdesign CAD-CAE analyzes gas turbine engine turbine bladeДетелин Василев Емил Янков Мартин Иванов Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Demin F.I., N. D. Propichev, I.L. Shintrev, Tehnologiya izgotovleniya osnovnyh detaley gazoturbinnyh dvigateley: Ucheb. posobie. - M.: Mashinostroenie. 2002.
( [1] Демин Ф.И., Н. Д. Пропичев, И.Л. Шинтрев, Технология изготовления основных деталей газотурбинных двигателей: Учеб. пособие. - М.: Машиностроение. 2002. )

[2] Mutafchiev M. Kvazistatsionarny model protsessa, protekayushtiy v gazoturbinnyh dvigatelyah - International Scientiffic & Practical Confeference -World Science ,,Scietific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai,UAE )” Journal.
( [2] Mutafchiev M. Квазистационарны модель процесса, протекающий в газотурбинных двигателях - International Scientiffic & Practical Confeference -World Science ,,Scietific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai,UAE )” Journal. )

[3] Boguslaev A. V., Al. A. Oleynik., An. A. Oleynik., D. V. Pavlenko., S. A. Subbotin. Progressivnyye tehnologii, modelirovaniya, optimizatsii i intellektualnoy avtomatizatsii, etapov zhiznennogo tsikla aviatsionnyh dvigateley, Monografiya, Zaporozhie, 2009.
( [3] Богуслаев А. В., Ал. А. Олейник., Ан. А. Олейник., Д. В. Павленко., С. А. Субботин. Прогрессивные технологии, моделирования, оптимизации и интеллектуальной автоматизации, этапов жизненного цикла авиационных двигателей, Монография, Запорожие, 2009. )

[4] Materials selection for aerospace systems. NASA/TM—2012-217411.

[5] Anderson, T.L., (2005), Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications, CRC Press, Taylor & Francis.

[6] Ashby, M. F. (1992), Materials Selection in Mechanical Design, Pergamon Press, Oxford, U.K.

[7] Ashby, M. F. (1998), “Checks and estimates for material properties”, Proc Roy Soc A454: pp. 1301– 1321.

[8] Ashby, M. F. (2011), Materials selection in mechanical design, Fourth Edition. Oxford, Butterworth-Heinemann.

[9] Ashby, M. F., Cebon, D., Bream, C., Cesaretto, C., and Ball, N. (2010), “The CES Hybrids Synthesizer – A White Paper”, Granta Design Limited.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie