Научный доклад ID 1282 : 2016/2
СРАВНЕНИЕ НА ДВАТА ВИДА КРИВИ НА ИЗМЯТАНЕ ЗА СТОМАНЕНИ ЕЛЕМЕНТИ С ПОСТОЯННО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ

Тодор Георгиев

В доклада е направено сравнение между двата вида криви на измятане, които са разрешени от Еврокод 3 – общ случай и „алтернативен” случай.

Най-напред са построени техните графики, тъй като те не са дадени в ЕС3.

Сравнението е направено според типа на напречното сечение, а не според наименованието на кривите. Това е необходимо, защото в общия случай кривите са 4, а в „алтернативния” те са 3 броя. Построени са и графиките на разликите в проценти между стойностите на коефициентите на измятане.

Установено е, че за най-често срещаните типове напречни сечения, ползването на кривите по „алтернативния” случай е по-икономично и достатъчно сигурно.

Накрая авторът е направил разсъждения относно това, кой от двата вида криви е основен. Приведени са доказателства от самия ЕС3, че именно „алтернативния” случай е основен.


измятане криви сравнениеbeams steel bending buckling curves.Тодор Георгиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Sbornik ot standarti. Sbornik 3 „Proektirane na sgradi sas stomaneni konstruktsii”, BIS, S., 2010.
( [1] Сборник от стандарти. Сборник 3 „Проектиране на сгради със стоманени конструкции”, БИС, С., 2010. )

[2] Draganov N., Orazmeryavane na elementite na stomanenite konstruktsii saglasno Evrokod 3., S., Stroitelni konstruktsii, 2006.
( [2] Драганов Н., Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции съгласно Еврокод 3., С., Строителни конструкции, 2006. )

[3] Draganov N., Orazmeryavane na elementite na stomanenite konstruktsii saglasno Evrokod 3., S. UASG, 2011.
( [3] Драганов Н., Оразмеряване на елементите на стоманените конструкции съгласно Еврокод 3., С. УАСГ, 2011. )

[4] Rangelov N., Stomaneni konstruktsii ot tankostenni studenoformuvani elementi., S., KIIP – RK Sofiya – grad.
( [4] Рангелов Н., Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформувани елементи., С., КИИП – РК София – град. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie