Научный доклад ID 1274 : 2016/1
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ТАКСИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Кремена Станчева

Настоящата разработка анализира актуалната методика за изчис-ление на инфраструктурните такси. Предлага поглед върху особеностите на настоя-щата и предходните методики за формиране на инфраструктурни такси. В следст-вие на направен анализ на резултатите се дават предложения за промяна на същест-вуващата методика.


методика за изчисление на инфраструктурни такси инфраст-руктурни такси железопътна инфраструктура преки разходи.methods for calculation of the infrastructure charges; infrastructure charges; railway infrastructure; variable costsКремена Станчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Todorova D., Rolya na kontsesiite za razvitieto na transportnata infrastruktura, Spisanie „Ikonomika 21, JEL: E22, O1, R4
( [1] Тодорова Д., Роля на концесиите за развитието на транспортната инфраструктура, Списание „Икономика 21, JEL: E22, O1, R4 )

[2] Lambovska, M., Upravlenie na razhodite na organizatsiyata, Eks-Pres, 2011
( [2] Ламбовска, М., Управление на разходите на организацията, Екс-Прес, 2011 )

[3] ДИРЕКТИВА 2001/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, 2001

[4] Doklad: Tehnicheska pomosht za formirane na tarifna politika za dostap i izpolz-vane na zhelezopatnata infrastruktura v DP NK“ZhI“ EIB - TA2012026 BG BSF – Balgariya, 2015, http://www.optransport.bg/upload/docs/Task_...
( [4] Доклад: Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използ-ване на железопътната инфраструктура в ДП НК“ЖИ“ EIB - TA2012026 BG BSF – България, 2015, http://www.optransport.bg/upload/docs/Task_... )

[5] DP „Natsionalna kompaniya zhelezopatna infrastruktura“, Godishen individualen doklad za deynostta. Doklad na nezavisimiya oditor. Individualen finansov otchet., 2014
( [5] ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“, Годишен индивидуален доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Индивидуален финансов отчет., 2014 )

[6] Pravila za sabirane na taksi za dostap do zhelezopatnata infrastruktura, Evro-peyski praven pregled (elektronno izdanie), 2014
( [6] Правила за събиране на такси за достъп до железопътната инфраструктура, Евро-пейски правен преглед (електронно издание), 2014 )

[7] Kupenov, D., Novite infrastrukturni taksi – novi nadezhdi, 2012, http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2012-...
( [7] Купенов, Д., Новите инфраструктурни такси – нови надежди, 2012, http://www.ritrans.eu/index.xsp?issue=2012-... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie