Научный доклад ID 1268 : 2015/2
СИМУЛАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАОТИЧНА СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРИ НЕЛИНЕЙНО ПОДВКЛЮЧВАНЕ

Галина Чернева

В работата е изследвана комуникационна система с нелинейно подвключване. В среда на PsPice е симулирана системата и са получени честотните спектри на приетия сигнал при различна степен на идентичност на параметрите на хаотичните системи в предавателя и приемника.


комуникационни системи с динамичен хаос хаотичен процес хаотична синхронизация нелинейно подвключванеCommunication systems with dynamical chaos chaotic process chaotic synchronization nonlinear mixingГалина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] PECORA, L. M., CARROLL, T. L.: Driving systems with chaotic signals," Phys. Rev. Lett., A44,р. 2374-2383. 1991

[2] PECORA, L. M., CARROLL, T. L.: Synchronization in Chaotic Systems. Phys. Rev. Lett. 64, 8, 1990.

[3]CELIKOVSKY, S., CHEN, G. Secure Synchronization of a Class of Chaotic Systems from a Nonlinear Observer Approach. IEEE Transactions on Automatic Control 50, 1, 2005.

[4] CUOMO, K. M., OPPENHEIM, A. V.: Circuit Implementation of Synchronized Chaos with Applications to Communications. Phys. Rev. Lett 71, pp. 65-68, 1993.

[5] G. KOLUMBАN, Theoretical noise performance of correlator-based chaotic communications schemes. IEEE Trans. Circuits Syst. I, vol. 47. 2000.

[6] BOBREShOV A. M. Haoticheskie sistemy svyazi s nelineynym podmeshivaniem v prisutstvii pomeh .Fizika volnovyh protsessov i radiotehnicheskie sistemy. 2009, t.12, №3, str. 63-68.
( [6] БОБРЕШОВ А. М. Хаотические системы связи с нелинейным подмешиванием в присутствии помех .Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2009, т.12, №3, стр. 63-68. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie