Научный доклад ID 1265 : 2015/2
АЛГОРИТЪМ ЗА ОБРАБОТКА НА ХАОТИЧНИ СИГНАЛИ С ВЪВЕДЕНА В НАЧАЛНИТЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИЯ

Галина Чернева

Съвременното развитие на комуникационните системи налага разработването на нови типове сигнали и алтернативни методи за предаване на информация. Тези търсения се осъществяват успешно чрез теорията на детерминирания хаос [1,2].

Привлекателността на динамичния хаос по отношение на неговото прилагане в системите за предаване на информация се дължи на свойства на хаотичните колебания, определени от самата им природа и специфика. Благодарение на тях са възможни и разнообразни начини за въвеждане на информацията в хаотичните колебания при използването им в комуникационните системи за връзка.

Една от характерните особености на хаотичните процеси е силната им чувствителност към началните условия. Това свойство може да се използва както за въвеждане на предаваното информационно съобщение в началните условия, така и за реализиране на голямо количество различни хаотични процеси в един източник на хаос.

Въз основа на изложеното, в настоящата работа е предложена структурна схема и алгоритъм на обработка на приетия сигнал на комуникационна система, в предавателя на която се формират различни дискретни хаотични сигнали, в зависимост от предавания информационен символ. Процесите в хаотичния генератор се реализират чрез една и съща нелинейна функция, но при различни начални условия. Извличането на информацията в приемника се извършва на базата на кохерентна корелационна обработка на приетия сигнал. В работата са анализирани предимствата и недостатъците на предложената схема и са направени изводи относно условията, на които трябва да отговарят хаотичните процеси.


комуникационни системи с динамичен хаос хаотични сигнали предаване на информацияcommunication systems with a dynamic chaos chaotic signals transmission of informationГалина Чернева

BIBLIOGRAPHY

[1] Celikovsky, S., Chen, G. Secure Synchronization of a Class of Chaotic Systems from a Nonlinear Observer Approach, IEEE Transactions on Automatic Control 50, 1, 2005.

[2] Kocarev, L., Parlitz, U.: General Afor Chaotic Synchronization with Applications to Communication, Physical Review Letters 74, 1995.

[3] Pecora, L. M., Carroll, T. L.: Synchronization in Chaotic Systems, Phys. Review. Letters 64, 8, 1990.

[4] Cuomo, K. M., Oppenheim, A. V.: Circuit Implementation of Synchronized Chaos with Applications to Communications, Phys. Rev. Lett 71, pp. 65-68, 1993.

[5] Tenny, R., Tsimring, L. S., Abarbanel, H. D. I., Larson, L. E.: Security of Chaos-based Communication and Encryption. Digital Communications Using Chaos and Nonlinear Dynamics (Institutefor Nonlinear Science). Springer, 2006, pp. 191–229.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie