Научный доклад ID 1261 : 2015/3
ДИНАМИЧНА ФЛАНГОВА ЗАЩИТА НА МАРШРУТА В КОМПЮТЪРНИТЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Ташко Николов, Христо Христов, Анелия Досева, Стоил Лятов, Георги Ганчев

Статията е продължение на публикацията «Алгоритмизация на фланговата защита на маршрута в гаровите централизации» от същите автори [1]. Фланговата защита се разглежда не като фиксирана и неизменна във времето, а ка-то охраняващ маршрута набор от състояния на гаровите съоръжения, динамично реконфигуриращи се в зависимост от маршрутната диспозиция като осигурява най-надеждната за момента защита от опасни странични придвижвания. Флангово предпазните елементи се търсят не само при нареждане на маршрута, но и on-line по време на настъпващите промени през неговия жизнен цикъл


Ключовидуми: фланговата защита централизацияflank protection interlocking track layoutТашко Николов Христо Христов Анелия Досева Стоил Лятов Георги Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] T. Nikolov i kol. Algoritmizatsiya na flangovata zashtita na marshruta v garovite tsentralizatsii. “Mehanika, transport i komunikatsii» 2014 VTU «T. Kableshkov».
( [1] Т. Николов и кол. Алгоритмизация на фланговата защита на маршрута в гаровите централизации. “Механика, транспорт и комуникации» 2014 ВТУ «Т. Каблешков». )

[2] Gregor Teeg, Sergey Vlasenko«Railway Signalling&Interlocking. International Compendium». DVV Media/Eurailpress 2009.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie