Научный доклад ID 1259 : 2015/3
ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА INFILL БАЛИЗИТЕ В СИСТЕМАТА ETCS НИВО 1 В УСЛОВИЯТА НА БДЖ

Ташко Николов, Георги Ганчев

За автоматично регулиране движението на влаковете и по- голяма безопасност в железопътния транспорт, последните години в Европа и българските железници се използва система ETCS (Европейска система за контрол на влаковете) ниво 1 с т.н.infill бализи. Разстоянието от infill бализата до съответния главен сигнал е спорно и зависи от много параметри и е различно за различните ж. п. администрации. За да бъде определено най- целесъобразното място на разположение на infill бализата при условията на БДЖ, е разработен програмен продукт за автоматично изчисляване на местоположението на infill бализата на базата на разнообразни входни данни. Изчисляват се и многообразни помощни данни, които са полезни за проектирането на участъка, където ще бъде разположена infill бализата. Продуктът е снабден с графичен интерфейс, който улеснява работата с него и визуализацията на данните. Предмет на настоящата статия е описание на цитирания по-горе графичен интерфейс и резултатите от работата с него.


ETCS infill бализа главен сигнал графичен интерфейсETCS infill balise main signal graphical user interfaceТашко Николов Георги Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov T.A., Ganchev G.I., Software model for optimization of infill balise location in ECTS, level 1 in rail transport , Sofia, ICEST June 2015

[2] Nikolov T.A., Ganchev G.I., Positioning the infill balise before entry signals – benefit or ineffective cost?, EURO-ZEL 2015, June 2015, Žilina, SK

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie