Научный доклад ID 1251 : 2015/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА БАЗА НА ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Иван Петров, Цветан Христов, Мартина Томчева, Борислав Цветанов

Изследването за енергопотреблението има за цел да установи разхода на енергия за отпечатването на един лист 80 грама офсет с цел да се определи крайната цена на изделието. Товарните графици се съставят за активната и пълната мощност. Най-съществен за потребителя е графикът на активната мощност, който се формира от технологичния режим на потребителя. За съставяне на товаровия график на отделните машини се търси оптимизиране на разхода на енергия за отпечатването на едно печатно изделие. За да се направи такъв подробен анализ се изследва енергопотреблението на отделните машини, което ще даде възможност за оптимално ценообразуване и подобряване на енергийната ефективност.


транспорт електротехника енергетика електроснабдяване.transport electrical engineering energy electricity and others.Иван Петров Цветан Христов Мартина Томчева Борислав Цветанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov Dimitar A., „Elektricheski mrezhi i sistemi” – Tehnika , Sofiya, 1994.
( [1] Николов Димитър А., „Електрически мрежи и системи” – Техника , София, 1994. )

[2] Vlachkov P. M., Elektricheski mrezhi i sistemi, ch. І., Tehnika, Sofiya, 1989.
( [2] Влъчков П. М., Електрически мрежи и системи, ч. І., Техника, София, 1989. )

[3] Vlachkov P. M., Elektricheski mrezhi i sistemi, ch. ІІ., Tehnika , Sofiya, 1990.
( [3] Влъчков П. М., Електрически мрежи и системи, ч. ІІ., Техника , София, 1990. )

[4] Nikolov D. A., Operativno prognozirane na tovara na elektroenergiynata sistema posredstvom prilozhenie metoda na potentsialnite funktsii pri razpoznavane na obrazi, Sofiya, 1978.
( [4] Николов Д. А., Оперативно прогнозиране на товара на електроенергийната система посредством приложение метода на потенциалните функции при разпознаване на образи, София, 1978. )

[5] Fyodorov A. A., Vasilev N. I., Elektrosnabdyavane na promishleni predpriyatiya, Tehnika, Sofiya, 1979.
( [5] Фьодоров А. А., Василев Н. И., Електроснабдяване на промишлени предприятия, Техника, София, 1979. )

[6] Hristov K. A., Spirov M., Vasilev N. I., Elektricheski mrezhi v naseleni mesta, Tehnika, Sofiya, 1965.
( [6] Христов К. А., Спиров М., Василев Н. И., Електрически мрежи в населени места, Техника, София, 1965. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie