Научный доклад ID 1246 : 2015/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНА СИСТЕМА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Васил Димитров

В доклада е проектиран и разработен стенд за изпитване на асинхронно задвижване. Осигурено е натоварване на двигателя с електромагнитна спирачка. Създадена е възможност за реверсиране на двигателя, предвидени са необходимите блокировки, апаратураза управление изащита. Предложена е методика за провеждане на лабораторни упражнения, проведени са и експерименти, като се използва измервателна апаратура с висок клас на точност: снемане на механични и електромеханични характеристики и зависимости на енергийните показатели на задвижването при промяна на натоварването. Изграждането на такава система за изпитване на електродвигатели е много полезна в процеса на обучение и за провеждане на изследователски и изпитателни дейности.


асинхронни двигателиелектромагнитна спирачка лабораторни изпитанияasynchronous motor electromagnetic brake laboratory testsВасил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [1] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009 )

[2] Dimitrov V., E.Dimkina, E. Dimitrova, “Research of Frequency Controlled Asynchronous Drives Applicability in Electric Vehicles-Laboratory Simulator”, 5-th Int. Conf. on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/OptimizationIC-EpsMsO, Athens, Greece, 3-6 July, 2013, Proceedings,Vol. II, ISBN: 978-618-80527-2-7, pp.489-495

[3] Minchev M., P. Penchev, Bezkontaktni aparati, DI „Tehnika“, 1976
( [3] Минчев М., П. Пенчев, Безконтактни апарати, ДИ „Техника“, 1976 )

[4] Net Vision 2010 Three-phase network analyzer, http://bg.emsyst.com/netvision

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie