Научный доклад ID 1244 : 2015/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛОКОМОТИВНИТЕ МАШИНИСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКАТА НА ВОДЕНЕ НА ВЛАК И ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕК

Иван Петров, Иван Лалов, Снежанка Сребрекова

С нарастването на цените на енергоресурсите се налага въвеждане на мероприятия, които да доведат до оптимално потребление на електрическа енергия в железопътните превози. Голяма част от електрическите локомотиви от държавните и частни превозвачи са предимно с косвено, неавтоматично управление на теглителната сила и скоростта на движение. Това дава възможност да се търсят мерки за подобряване техниката на воденето на влак от локомотивните машинисти при минимален разход на електрическа. Енергия.

От съществено значение при управлението на тяговия подвижен състав е и психологическото състояние на локомотивния машинист. За тази цел се изследват психофизическите показатели на локомотивните машинисти. Резултатите от извършен анализ на 33 локомотивни машинисти от локомотивни депа гр. София, Горна Оряховица и Пловдив, които са с различна степен на квалификация са представени в настоящия доклад.


транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transport locomotives energy electricity and others.Иван Петров Иван Лалов Снежанка Сребрекова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nenov N., Dvizhenie na vlakovete i optimalni rezhimi na upravlenie, Sofiya, 2008 g. (] N. Nenov, Movement of trains and optimal management regimes ,Sofia, 2008g.)
( [1] Ненов Н., Движение на влаковете и оптимални режими на управление, София, 2008 г. (] N. Nenov, Movement of trains and optimal management regimes ,Sofia, 2008g.) )

[2] Kokoshkarova A., Psihologichno izsledvane na lichnostta v klinichnata praktika. Sofiya(1984 g.). (Kokoshkarova A Psychological Study of Personality in clinical practice. Sofia, 1984 )
( [2] Кокошкарова А., Психологично изследване на личността в клиничната практика. София(1984 г.). (Kokoshkarova A Psychological Study of Personality in clinical practice. Sofia, 1984 ) )

[3] Mihalkova St., Psihologichesko osvidetelstvane na lokomotivni mashinisti s ogled spetsifichnite iziskvaniya pri savremennite usloviya na trud, doklad za MT, 1985 g. (Mihalkova St."Psychological certification of train drivers with a view to the specific ments for modern working conditions" Speeches delivered MT 1985)
( [3] Михалкова Ст., Психологическо освидетелстване на локомотивни машинисти с оглед специфичните изисквания при съвременните условия на труд, доклад за МТ, 1985 г. (Mihalkova St."Psychological certification of train drivers with a view to the specific ments for modern working conditions" Speeches delivered MT 1985) )

[4] Materiali i rezultati ot psihologicheskite izsledvaniya na lokomotivnite mashinisti v laboratoriya za psihopodbor v zh.p. transporta NMTB „Tsar Boris III” Sofiya (Materials and results of psychological studies of drivers in laboratory psihopodbor in railway Transport National Multiprofile Transport Hospital "Tsar Boris III" Sofia)
( [4] Материали и резултати от психологическите изследвания на локомотивните машинисти в лаборатория за психоподбор в ж.п. транспорта НМТБ „Цар Борис III” София (Materials and results of psychological studies of drivers in laboratory psihopodbor in railway Transport National Multiprofile Transport Hospital "Tsar Boris III" Sofia) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie