Научный доклад ID 1238 : 2015/3
ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА “НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ТОПЛОСЪХРАНЕНИЕ И ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ” И КОЕ

Гинка Веселинова

С приемането на „Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“ в края на 2004 г. бяха определени максимални стойности за коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради с нормативна вътрешна температура по-висока от 19 С при проектиране и изпълнение на нови сгради, а също и за сгради подлежащи на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради.

Наредбата претърпя няколко редакции и допълнения като максималните стойности за коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради бяха наречени “референтни”, но с намаляване на стойността им се поставиха по-строги изисквания към топлинните характеристики на елементите от ограждащите конструкции на сградите.

Отскоро на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е публикуван за обсъждане Проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради“. Една от целите, които си поставят авторите на проекта е свързана с определяне на минималните изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради и сградите за обществено обслужване, както и начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. Начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са три и два от тях са свързани с коефициентите на топлопреминаване на ограждащите конструкции на сгради.

Какви са промените в стойността на коефициентите на топлопреминаване на различните видове елементи от ограждащите конструкции като технически критерий за енергийна ефективност и отговарят ли топлоизолираните през последните години сгради с външни топлоизолационни системи на предвижданите изисквания?


наредба технически изисквания коефициенти на топлопреминаване съответствиеregulation technical requirements coefficients of thermal conductivity assessmentГинка Веселинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 7 ot 15 dekemvri 2004 g. za toplosahranenie i ikonomiya na energiya v sgradi, (Obn., DV, br.5 ot 2005 g.)
( [1] Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, (Обн., ДВ, бр.5 от 2005 г.) )

[2] Naredba № 7 ot 15 dekemvri 2004 g. za energiyna efektivnost na sgradi, (Izm. na zagl. DV, br.85 ot 2009 g. i br.27 ot 2015 g.)(Obn.DV, br.5 ot 2005 g., izm., br.85 ot 2009 g.,popr. br.88 i 92 ot 2009 g., izm. Br.2 ot 2010 g., izm. i dop., br.80 ot 2013 g., dop., br.93 ot 2013 g., izm i dop. br.27 ot 2015 g., popr., br. 31 ot 2015 g.)
( [2] Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, (Изм. на загл. ДВ, бр.85 от 2009 г. и бр.27 от 2015 г.)(Обн.ДВ, бр.5 от 2005 г., изм., бр.85 от 2009 г.,попр. бр.88 и 92 от 2009 г., изм. Бр.2 от 2010 г., изм. и доп., бр.80 от 2013 г., доп., бр.93 от 2013 г., изм и доп. бр.27 от 2015 г., попр., бр. 31 от 2015 г.) )

[3] Naredba № 1 za proektirane na toploizolatsiya na sgradite ot 1999 g., vavezhdashta “Normi za proektirane na toploizolatsiyata na sgradi“.
( [3] Наредба № 1 за проектиране на топлоизолация на сградите от 1999 г., въвеждаща “Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради“. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie