Научный доклад ID 1236 : 2015/3
ОТЧИТАНЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ЕКСЦЕНТРИЦИТЕТИ ПРИ СЕИЗМИЧЕН АНАЛИЗ НА СГРАДИ

Станислав Цветков, Светозара Татева

Докладът представя параметрични изследвания на стоманобетонната носеща конструкция на сгради, при отчитане и не на ефекта от включването на неточности (от масите и самият анализ). Случайният ексцентрицитет се приема равен на 5% от размера на сградата в план, който е перпендикулярен на направлението на сеизмичната сила. Освен за стойностите на разрезните усилия, трябва да се държи сметка и на големината на преместванията при сеизмична изчислителна ситуация. Необходима е проверка валидността на формулите, имащи за цел- приблизително решение. Независимо от приетия изчислителен модел на строителната конструкция и информацията за усуквателната й динамична реакция, проектирането на сгради за сеизмични въздействия („на ръка“ или с използването на специализиран софтуер), горепосоченият ефект (усукване) трябва да бъде отчетен. Чрез този доклад, авторите са си поставили за цел да покажат и проверят разрезните усилия (за носещи елементи) при сгради, чрез промяна: вида конструктивна система, брой етажи, геометрия (отношение на размери в план), сеизмичен анализ по спектър Вид 1 и Вид 3. Използваната за анализа тип почва С е приета без промяна. Спазени са изискванията за проектиране на сгради, съгласно Еврокод. Сеизмичният анализ е извършен за двете взаимноперпендикулярни направления. Резултатите са показани таблично, съответно за конструктивна стена (шайба) и носеща колона. Представени са обобщени изводи. Статията е придружена с таблици и използвана литература.


сеизмично въздействие случаен ексцентрицитетaccidental eccentricity seismic impact.Станислав Цветков Светозара Татева

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobeton po Evrokod 2, VSU, S., 2012 ISBN: 978-954-331-037-1
( [1] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетон по Еврокод 2, ВСУ, С., 2012 ISBN: 978-954-331-037-1 )

[2] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Parva – glava Parva- Bezgredovi plochi i stalbishta, VSU, S., 2013 ISBN: 978-954-331- 040-1
( [2] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Първа – глава Първа- Безгредови плочи и стълбища, ВСУ, С., 2013 ISBN: 978-954-331- 040-1 )

[3] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Parva – glava Vtora- Seizmichno proektirane na stomanobetonni stenni konstruktsii, VSU, S., 2013 ISBN: 978-954-331-043-2
( [3] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Първа – глава Втора- Сеизмично проектиране на стоманобетонни стенни конструкции, ВСУ, С., 2013 ISBN: 978-954-331-043-2 )

[4] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Vtora – Seizmichno proektirane na stomanobetonni ramkovi konstruktsii, VSU, S., 2014, ISBN: 978-954-331-048-7
( [4] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Втора – Сеизмично проектиране на стоманобетонни рамкови конструкции, ВСУ, С., 2014, ISBN: 978-954-331-048-7 )

[5] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Treta – Seizmichno proektirane na stomanobetonni smeseni konstruktsii, VSU, S., 2014 ISBN: 978-954-331-049-4
( [5] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Трета – Сеизмично проектиране на стоманобетонни смесени конструкции, ВСУ, С., 2014 ISBN: 978-954-331-049-4 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie