Научный доклад ID 1226 : 2015/3
ОСОБЕНОСТИ НА ПИЛОТНО ФУНДИРАНЕ С НАБИВНИ ПИЛОТИ ПРИ ТИНЕСТИ ПОЧВИ

Стойна Любенова Костова

В статията са представени особеностите на пилотно фундиране на офис сграда и складови халета в Северна промишлена зона на гр. Бургас.

Фундирането е изпълнено в сложни инженерно - геоложки условия. Най- горния пласт се състои от недоуплътнен строителен насип. Под него има наличие на тинест пласт практически без носеща способност. Последният пласт е глинеста почва. Показано е приложеното решение на конструкторите, особеностите на фундирането, и заздравяването на земната основа. Изпълнено е дълбоко фундиране с набивни пилоти. Фундирането e с набивни пилоти само с по един носещ пилот под всяка колона. Посочени са мерките, които са предприети, за да не се получат недопустими слягания на конструкцията. Недопустимите слягания на констукцията биха се получили, поради тежкото натоварване в складовете. Избегнато е негативното триене с целесъобразно решение за фундирането на подовата конструкция. Обобщено е състоянието на конструкцията към днешния момент.


пилоти тинести почви пилотно фундиране набивни пилоти тиня тинеста почваpiles silty soils pile foundation imbed precast pilesq silty soilСтойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Normi za proektirane na sgradi i saorazheniya v zemetrasni rayoni /NPSSZR/, 1987 g. (Normi za proektirane na sgradi i saoragenia v zemetrasni rayoni /NPSSZR/, 1987)
( [1] Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони /НПССЗР/, 1987 г. (Normi za proektirane na sgradi i saoragenia v zemetrasni rayoni /NPSSZR/, 1987) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie