Научный доклад ID 1209 : 2015/3
ПОТЕНЦИАЛИ ПРИ СМЯНАТА НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ ПО КОРИДОР IV ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГАЗОВИТЕ ЕМИСИИ I. ИНОВАТИВНИ ТРАНСПОРТНИ АЛТЕРНАТИВИ

Небойша Богойевич, Александар Вранич, Снежана Чирич Костич, Златан Шошкич

Статията представя първата част от анализа на възможностите за намаляване на емисиите на парникови газове при товарни транспортни маршрути по Коридор IV чрез използване на интермодални алтернативи. Анализите се основават на резултатите от финансиран от ЕС проект "Зелен интермодален товарен транспорт в Югоизточна Европа", което е мотивирано от факта, че доминиращият замърсителят в Югоизточна Европа е автомобилния товарен транспорт. Основната идея за намаляване на емисиите на парникови газове по Коридор IV е изместване на част от товарния транспорт от автомобилния към железопътни и морски транспортни алтернативи. Въпреки това, подобни алтернативи за смяна, водят до увеличаване загубите на време и производителността на товарния транспорт, което изисква внимателен анализ на разходите и ползите, преди изпълнението.

В тази първа част от анализа са представени методики за оценка на въздействието на предложените мерки, както и избраните за изследване маршрути и предложените иновативни транспортни схеми, които имат потенциал за намаляване на емисиите на парникови газове на товарния транспорт. Изборът на маршрути и транспортни схеми се ръководи от нуждите да представлява всички видове транспорт, присъстващи в региона, както и да представлява доминиращите характеристики на Коридор IV, като например наличие на морските пристанища по източните и западните граници на района, свързан с коридора.


Опазване на околната среда намаляване на газовите емисии трафик замърсяванеEnvironment protection Greenhouse gases emission reduction Traffic pollutionНебойша Богойевич Александар Вранич Снежана Чирич Костич Златан Шошкич

BIBLIOGRAPHY

[1] Karl, T.R., Trenberth, K.E: "Modern global climate change", Science 302 (5651): pp. 1719 23, (2003).

[2] Blasing, T.J: “Recent Greenhouse Gas Concentrations”, Carbon Dioxide Information Analysis Center, DOI: 10.3334/CDIAC/atg.032

[3] The European Environmental Agency: “The Contribution of Transport to Air Quality”, p. 94, Copenhagen (2012), ISBN 978-92-9213-343-6, doi:10.2800/65113

[4] GIFT project website, http://www.gift-project.eu

[5] Šoškić, Z: „Methodology for Analysis of Effects of Greenhouse Gases Reduction by Intermodal Shift on South-East Europe Corridors“, Mechanics, Transport, Communications, volume 12, issue 3/2, p. XI-8 (2014)

[6] GIFT project website-Deliverable 4.2.1: Transport network proposals: Corridor IV-selected routes (2013)

[7] GIFT project website-Deliverable 5.1.1 (2013): Desktop testing methodology (2013)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie