Научный доклад ID 1208 : 2015/3
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ КОНСТРУИРАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОН ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПАСИВНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Венелин Павлов

Основните направления на пасивната безопасност при пътнически вагон е се залага да бъдат заложени при проектирането, изграждането, пускането в експлоатация и самата експлоатацията от железници чрез единни регламенти и изисквания по безопасност.

В публикацията са разгледани регламенти и изисквания по безопасността в международния и вътрешния жп транспорт, както и процеси на разследвания и причини за възникването на жп произшествия.

Анализират се технически решения за осигуряване на пасивната безопасност на пътнически вагон и предпоставките за възникване на железопътни произшествия. Направени препоръки са адресира до компетентни органи и до всички заинтересовани участници в събитието.


Ключови думи – регламенти изисквания технически решения жп произшествия пасивна безопасност. Key words - regulations requirements technical solutions train incidents passive safety.Венелин Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrović D., Dynamic of impact of wagons, Zadu`bina Andrejević, Beograd, 2001

[2] Petrović D, Rakanović R, Šoškić Z, Stress and strain waves at impacts of Waggons, XIII International Conference Transport, 13-14 novembar, Sofija, Bugarska, 2003, str. 143-148

[3] Petrović D, Rakanović R, Šoškić Z, Waggon impact coefficient of restitution, XII International Conference Transport, 14-15 novembar, Sofija, Bugarska, 2002, str. 181-184

[4] Petrović D., M. Biţić, M. Đelošević, R. Rakanović IDENTIFICATION OF WAVE PHENOMENA AT WAGONS IMPACT, HM 2011, Kraljevo, 2011

[5] Vrangova V., Topalov S. Povishavane efektivnostta na buferite za podvizhniya zhelezopaten sastav, sp. Zhelezopaten transport, kn. 3, s. 19-23, S. 1984
( [5] Врангова В., Топалов С. Повишаване ефективността на буферите за подвижния железопътен състав, сп. Железопътен транспорт, кн. 3, с. 19-23, С. 1984 )

[6] Karadzhov T. Dimitrov Zh. Vagoni, Tehnika, S., 1988
( [6] Караджов Т. Димитров Ж. Вагони, Техника, С., 1988 )

[7] Stoilov V., M. Komitovski, I. Angelov. Bufer za zhp vagoni s visoka energopoglashtaemost. Treta mezhdunarodna nauchna konferentsiya po DVG, ATK i PZhPS, MOTAUTO"96, Varna 26-28.09. 1996
( [7] Стоилов В., М. Комитовски, И. Ангелов. Буфер за жп вагони с висока енергопоглъщаемост. Трета международна научна конференция по ДВГ, АТК и ПЖПС, MOTAUTO"96, Варна 26-28.09. 1996 )

[8] Stoilov V., M. Komitovski, I. Angelov. Vazmozhnosti za proizvodstvo na buferi za zhp vagoni s visoka stepen na energopoglashtane. S., Zhelezopaten transport, 3/1998
( [8] Стоилов В., М. Комитовски, И. Ангелов. Възможности за производство на буфери за жп вагони с висока степен на енергопоглъщане. С., Железопътен транспорт, 3/1998 )

[9] Stoilov V. M. Analiz na tehnicheskite iziskvaniya i tendentsii za razvitie na buferite za zhp vagoni. S.,Zhelezopaten transport 2/1998
( [9] Стоилов В. М. Анализ на техническите изисквания и тенденции за развитие на буферите за жп вагони. С.,Железопътен транспорт 2/1998 )

[10] Ruzhekov T. G. Opredelyane na deformatsionnata harakteristika na gumeni resorni elementi, Godishnik na NII po ZhPT, s. 34-49, S., 1964
( [10] Ружеков Т. Г. Определяне на деформационната характеристика на гумени ресорни елементи, Годишник на НИИ по ЖПТ, с. 34-49, С., 1964 )

[11] Ruzhekov T. G. Izpolzvane na metalogumeni paketi na teglichno-otbivachni saorazheniya za zhelezopatni vozila, sp. Zhelezopaten transport, kn.4, s. 17-19, S. , 1967
( [11] Ружеков Т. Г. Използване на металогумени пакети на теглично-отбивачни съоръжения за железопътни возила, сп. Железопътен транспорт, кн.4, с. 17-19, С. , 1967 )

[12] Konstruktivna dokumentatsiya na TUVASAS
( [12] Конструктивна документация на ТUVASAS )

[13] Ruzhekov T. G. Penchev Ts., Dimitrov E. Teoriya i konstruirane na zhelezopatna tehnika, S. 2010
( [13] Ружеков Т. Г. Пенчев Ц., Димитров Е. Теория и конструиране на железопътна техника, С. 2010 )

[14] EN 15227:2008+A1:2010: Railway applications – Crashworthiness ments for railway vehicle bodies

[Required by Directive 2008/57/EC]

[15] EN 15551:2009+A1:2010: Railway applications - Railway rolling stock-Buffers

[Required by Directive 2008/57/EC]

[16] Statichni i dinamichni (udarni) izpitaniya v “NIIT”, 1990-1995
( [16] Статични и динамични (ударни) изпитания в “НИИТ”, 1990-1995 )

[17] UIC 526-1, 526-3, 528, 573

[18] http://www.railway-technology.com/contracto...

[19] http://www.durel.de/EN/

[20] http://www.minerent.com/products

[21] Reshenie 2006/861/eo na komisiyata ot 28 yuli 2006 g.
( [21] Решение 2006/861/ео на комисията от 28 юли 2006 г. )

[22] www.INNOVA-SysTech.com

[23] COMMISSION DECISION of 26 April 2011 concerning a technical specification for interoperability relating to the rolling stock subsystem — ‘Locomotives and passenger rolling stock’ of the trans-European conventional rail system (notified under document C(2011) 2737)

[24] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Zhelezopatna tehnika. Iziskvaniya kam konstruktsiyata na koshovete na zhelezopatnoto prevozno sredstvo. Chast 1: Lokomotivi i patnicheski podvizhen sastav (alternativen))
( [24] EN 12663-1:2010: Railway applications - Structural ments of railway vehicle bodies - Part 1: Locomotives and passenger rolling stock (and alternative method for freight wagons) (Железопътна техника. Изисквания към конструкцията на кошовете на железопътното превозно средство. Част 1: Локомотиви и пътнически подвижен състав (алтернативен)) )

[25] Natsionalen statisticheski institut, RBalgariya http://www.nsi.bg.
( [25] Национален статистически институт, РБългария http://www.nsi.bg. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie