Изпращане на файлове - Upload
     
*
Укажете файла, съдържащ статията
(doc, docx )


 
 
 

 
 

*

: *

*


    * e-mail

* Автор
* Заглавие
* Ключови думи
* Резюме
* Използвана литература
* Научна организация, Адрес, Държава

* Author
* Title
* Keywords
* Summary
* University or Scientific institution, Address, Country