Търсене в архива
Търсене по 'Йорданка Бонева' в Автор

Йорданка Бонева
ОПТИМИЗАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА ПОСРЕДСТВОМ СИМУЛАЦИОННА СРЕДА AIMSUN
Yordanka Boneva
OPTIMIZATION OF CAR TRAFFIC FLOW ON INTERSECTIONS REGULATED BY TRAFFIC LIGHTS THROUGH THE SIMULATION ENVIRONMENT AIMSUN

 2018  art. ID:1663  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада