Търсене в архива
Търсене по 'Димитър Хубчев' в Автор

Димитър Хубчев
СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ – УСИЛИЯ В БЕТОНА И АРМИРОВКАТА
Dimitar Hubchev
REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH CIRCULAR CROSS-SECTION, SUBJECTED TO A BENDING – INTERNAL FORCES IN CONCRETE AND REINFORCEMENT

 2018  art. ID:1552  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Димитър Хубчев
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И НАТИСКОВА СИЛА
Dimitar Hubchev
DESIGN OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH CIRCULAR CROSS-SECTION SUBJECTED TO A BENDING MOMENT AND A COMPRESSION FORCE

 2018  art. ID:1553  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Димитър Хубчев
НАПРЕГНАТО И ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОГЪВАНЕ
Dimitar Hubchev
REINFORCED CONCRETE ELEMENTS WITH CIRCULAR CROSS-SECTION, SUBJECTED TO A BENDING – INTERNAL FORCES IN CONCRETE AND REINFORCEMENT

 2018  art. ID:1661  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Димитър Хубчев, Ивайло Лиловски
Изследване на напрегнатото и деформирано състояние на стоманобетоново сечение с отчитане на нелинейното пълзене на бетона по БДС EN1992-1-1
Dimitar Hubchev, Ivaylo Lilovski
Analisys of stress and strain state of reinforced concrete section with nonlinear creep according to BDS EN1992-1-1

 2012  art. ID:504  | Статия : (download/open PDF) | Abstract

Обратно към доклада