Търсене в архива
Търсене по 'Христо Г. Стаменов' в Автор

Христо Г. Стаменов
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСПЕРСНА АРМИРОВКА В КОНСТРУКЦИИ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Hristo G. Stamenov
USING FIBRE REINFORCEMENT IN CONCRETE PAVEMENT STRUCTURES

 2018  art. ID:1690  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ПРИ КРЪСТОВИЩА С КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ
Hristo G. Stamenov
APPLICATION OF CONCRETE PAVEMENTS FOR ROUNDABOUTS

 2016  art. ID:1271  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов
МЕТОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Hristo G. Stamenov
METHODS FOR ECONOMIC COMPARISON OF ALTERNATIVE PAVEMENT

 2016  art. ID:1354  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БЕТОННИ ПЪТНИ КОНСТРУКЦИИ В Р БЪЛГАРИЯ
Hristo G. Stamenov
REGULATIONS FOR CONCRETE ROAD STRUCTURES IN BULGARIA

 2015  art. ID:1230  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов
БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ – ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Histo Stamenov
CONCRETE PAVEMENTS: HISTORICAL DEVELOPMENT

 2014  art. ID:1090  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов, Валентин Николов
БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ – ПРЕДИМСТВА, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ
Histo Stamenov, Valentin Nikolov
CONCRETE PAVEMENTS: ADVANTAGES, GEOGRAFICAL RANGE, CHARACTERISTICS

 2014  art. ID:1091  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract
Христо Г. Стаменов
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ПЪТНИТЕ ТУНЕЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Hristo G. Stamenov
POSSIBILITIES TO IMPROVE ROAD TUNNEL SAFETY USING CONCRETE PAVEMENTS

 2014  art. ID:1097  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада