Търсене в архива
Търсене по 'Галина Младенова Петкова' в Автор

Галина Младенова Петкова
СИМУЛАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРЪЧЕН РОТАТОР
Galina Mladenova Petkova
SIMULATION MODEL FOR TESTING WELDING ROTATOR

 2016  art. ID:1325  | Статия : (download/open PDF) | РезюмеAbstract

Обратно към доклада