art[~]Морски транспорт и технологии
Георги Димитров
ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ НАПРЕДЪК И СЪВРЕМЕННИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА БОРДА НА КОРАБИТЕ
Georgi Dimitrov
TECHNOLOGY TRENDS AND CONTEMPORARY COMMUNICATIONS ON BOARD OF SHIPS

 2018  art. ID:1549  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract
Валентин Василев, Сияна Люцканова,
ВЛИЯНИЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ НА ОФШОРНИТЕ ОБЕКТИ ВЪРХУ СИГУРНОСТТА И БЕЗОПАСНОСТТА
Valentin Vassilev, Siyana Lutzkanova,
INFLUENCE OF THE VULNERABILITIES OF OFFSHORE INSTALLATIONS ON THE SECURITY AND SAFETY

 2018  art. ID:1550  : Статия : PDF  |  | Резюме | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n15';document.getElementById('n15').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);